Konflikthåndtering Konflikthåndtering
 

Sådan forebygger man konflikter på jobbet

 
Det er muligt at forebygge konflikter på arbejdspladsen, både som medarbejder, leder og på organisationsniveau.

Forebyg konflikter med god kommunikation

Med nogle små huskeråd kan man forebygge konflikter:

 • Lyt til hinanden, når man taler sammen. Hør kollegaens ideer og argumenter til ende, i stedet for straks at være kritisk og "rive ned".
 • Sæt ikke mærkater og vurderinger på andres personlighed og bevæggrunde. Bliv på egen banehalvdel: Dvs. fortæl om hvordan man oplever en situation og hvad det gør ved en.
 • Vær opmærksom på sit eget kropssprog.

Sådan forebygger du konflikter som kollega

Som kollega kan du være med til at standse en konflikt. Du kan lytte, stille åbne spørgsmål og give gode råd. Men pas på ikke at blive "medløber". Det kan være fristende at give din kollega ret i, hvor urimelig den anden part er. Du skal finde balancen mellem at lytte og vise forståelse, uden at give den forurettede ret i alt. På den måde risikerer du nemlig at blive en del af konflikten.


Det kan dog være vanskeligt ikke at blive for involveret. Hvis du føler, at du ikke selv kan påtage dig rollen, så henvend dig til din leder, sikkerheds- eller tillidsvalgte og bed dem om at være med til at løse konflikten.

Sådan forebygger I konflikter som gruppe eller afdeling

Konflikter mellem grupper kan have samme årsager som konflikter mellem enkeltpersoner. Her er den udløsende faktor tit fordelingen af arbejdsopgaver eller ressourcer.


Grupper i konflikt skaber typisk "fjendebilleder" af hinanden og de er flittige til at holde billederne ved lige, fordi de har hinanden til at bekræfte, at "de andre" er uduelige eller ondskabsfulde. Konflikten kan skabe en art sammenhold, men det sker på en negativ og destruktiv måde. At have en "fjendekultur" kan udvikle mobning på arbejdspladsen.

Vær opmærksom og grib ind, hvis snakken går over i sladder og ensidige nedvurderinger af "de andre" eller en bestemt person.
Små ændringer kan godt have en stor symbolsk effekt:

Giv jer tid til at hilse på hinanden, når arbejdsdagen starter. Drik kaffe eller sid ved siden af andre kolleger end de sædvanlige til frokoster eller møder.

Teamsamarbejde kan give konflikter

Flere og flere oplever, at deres arbejdsliv bliver organiseret i teamsamarbejde, hvor mange beslutninger, der før var en leders ansvar nu er uddelegeret til teamets medlemmer. Det kan give grobund for konflikter.
Det er en god idé at aftale spilleregler undervejs for teamsamarbejde.

Ideer til spilleregler for teamsamarbejde:

 • Giv hinanden en brugermanual. Tal om hvad jeres styrker er, hvad der får det bedste frem i jer og hvilke roller, I trives med. Tal også om udviklingsmuligheder - der hvor du kan blive bedre.
 • Bliv enige om teamets ambitionsniveau. Hvis nogle har et højt ambitionsniveau og samtidig føler sig som den eneste der kan udføre arbejdet kompetent nok, kan det ende med, at de påtager sig mere og mere og til sidst bliver overbelastet.
 • Kend hinandens adfærd under stress og deadlinepres. Det gør det nemmere at være rummelig og give køb på principperne, når det er nødvendigt.
 • Kører kollegaen frihjul? Det er vigtigt, at alle føler sig anerkendt, og at deres opgave er meningsfuld. Føler man sig marginaliseret, kan det ende med, at en medarbejder søger over i andre aktiviteter, der giver mere mening.
 • Test jeres typer. Forskellige typetest kan være gode til at spejle sig i og kan bruges som en del af en dialog. Men pas på med at fastholde hinanden og at fortolke al adfærd ind i kategorier.

Læs mere her: 
Temasite fra BAR Finans og offentlig administration om team- og projektarbejde.

Teamledelse med det rette twist - bog om NFA forskningsprojekt.

Sådan forebygger du konflikter som leder

Som leder har du et stort ansvar for at tage initiativet til at få løst konflikter på arbejdspladsen.
Lyt til dig selv. Hvis du er træt og småsur, bliver du lettere irriteret på dine medarbejdere. Du er en rollemodel, så dit humør smitter endnu hurtigere end andres. Tæl til ti og start først dialogen, når du er klar.

Nogle gode råd til lederen:

 • Når du mærker misstemning blandt medarbejderne, så tjek om der er noget om snakken
 • Lyt og anerkend behov og følelser, men tag ikke nødvendigvis parti
 • Hjælp parterne med at være konkrete om deres uenighed, interesser og behov
 • Aftal altid med parterne, hvad der siges videre til andre
 • Informer personalet om, at der tages hånd om konflikten. Der er ofte flere, der har kendskab til og er påvirket af konflikten
 • Lav et konfliktberedskab - i samarbejde med personalet

Er konflikten højspændt, kan det være svært at være konfliktmægler for sine egne medarbejdere.
Læs mere her: Center for konfliktløsning - "Et nyt ansvar for leder og medarbejdere"

Sådan forebygger I konflikter som organisation eller arbejdsplads

Konflikter kan udspringe af en uhensigtsmæssig kultur og struktur, der står i vejen for god kommunikation, mødekultur eller samarbejdsformer. Det kan fx være hvis man har en "fejlfinder"-kultur på arbejdspladsen.


Organisatoriske forandringer kan ændre på samarbejdsformer, arbejdsmetoder og lignende og sætte skub i konflikter, hvis medarbejdere og ledere ikke er inddraget.

For at forebygge konflikter er det nødvendigt at tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø af og til. Det indgår fx i en APV. Derudover kan både medarbejdere og ledere bevidst arbejde med redskaber til at få bedre samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering.

Det kan forebygge destruktive konflikter at fremme en uenighedskultur på arbejdspladsen. Hvis I kan rumme modsætningsforhold, opnår I at kunne se en sag fra flere sider og at kunne dele viden og uenighed med hinanden. Det giver positiv nytænkning, men det kræver tillid til hinanden, og balancen er hårfin, så derfor undgår man mange steder at se på uenigheder.
 

Sidst opdateret d. 26. august 2014
1 kommentar til denne artikel Abonner på kommentarer
 • 14 jan 2015 21:08
  Anne Mette Nielsen, ssh
  Så rigtigt ;-)
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Seneste nyheder om konflikthåndtering
konflikthåndtering
Er I gode til at håndtere konflikter på jeres arbejdsplads?


 
Publikationer
Publikationer om konflikthåndtering
Publikationer om konflikthåndtering
Arbejdsmiljøbutikken har over 30 publikationer om konflikthåndtering.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral