farlige_stoffer Kemisk arbejdsmiljø
 

Kemisk Arbejdsmiljø

Kemiske stoffer indgår mange steder i arbejdsmiljøet og kan udgøre en sundhedsrisko, hvis de ikke håndteres rigtigt. Det er derfor vigtigt både at forebygge og sikre, at arbejdet med kemikalier foregår sikkert og forsvarligt.

Kemi i arbejdsmiljøet

Der er registreret over 38.000 kemiske produkter og 145.000 kemiske stoffer i Arbejdstilsynets Produktregister (Probas). Fælles for dem alle er, at de kan medføre sundheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige risici.

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside, januar 2013

Opdeling af de kemiske stoffer

KRAN-stoffer er en fælles betegnelse for de farligste og mest skadelige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Afhængig af deres skadelige virkninger opdeles KRAN-stoffer i fire kategorier:

  • K = Kræftfremkaldende
  • R = Reproduktionsskadende (fosterskadende og/eller ødelæggende i dannelsen af funktionsdygtige æg- og sædceller)
  • A = Allergifremkaldende
  • N = Neurotoksiske (skader hjernen og nervesystemet)

Kilde: Kemileksikon, Grafisk Bar, december 2012   

 

Herunder kan du læse mere om de forskellige
KRAN-stoffer og deres indvirkning på arbejdsmiljøet:

Forskning
Mere forskning >

Love og regler

Flere love og regler >

Værktøjer

  • Eksem og hudallergi (Industriens BAR)
    Vejledningen sætter fokus på årsager til allergi og eksem, på risikoen for allergi i særligt udsatte brancher samt forebyggelse og sikkerhedsforanstal…
  • styrpaastofferne.dk (Bar Bygge & anlæg)
    Bliv klogere på kemi i bygge- og anlægsbranchen. Se regler, eksempler med god praksis samt virksomhedsrettede værktøjer til forbedring af det kemiske …
Flere værktøjer >
 
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
10 gode råd om arbejde med kemikalier
De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer sig at arbejdet med farlige kemikalier kan foregå sikkert og forsvarligt.
 
 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral