Hvad er arbejdsmiljø? Hvad er arbejdsmiljø?
 

Hvad er arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som mennesket arbejder under. Det er også den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiske sundhed på længere sigt.

Arbejdsvilkår skal tilpasses den enkelte
Arbejdsvilkårene kan give påvirkninger, der for nogle mennesker kan være belastende og for andre stimulerende. Det er derfor nødvendigt at tilrettelægge arbejdsvilkårene således, at vilkårene er tilpasset det enkelte menneskes forudsætninger og kan give mennesket mulighed for at have indflydelse på sin arbejdssituation.

Sikkerhed og sundhed


Arbejdsmiljølovgivningen beskriver det således, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Arbejdsmiljølovens § 1 slår da også fast, at der ved loven tilstræbes at skabe:
 1. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt 
 2. Grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet    
   

Påvirkninger
De påvirkninger, som mennesket kan blive udsat for eller påfører andre under udførelsen af sit arbejde, bliver ofte opdelt i 

 • Fysiske 
 • kemiske 
 • ergonomiske
 • biologiske 
 • sociale
 • psykiske påvirkninger samt 
 • ulykker.

Hertil kan føjes andre opdelinger som f.eks. tekniske, sociale, organisatoriske og ledelsesmæssige påvirkninger.

Et bredere arbejdsmiljøbegreb
Oprindeligt lå hovedvægten i arbejdsmiljøet på sikkerhed. Arbejdsmiljø blev defineret som røg, støj og møg-påvirkninger samt risiko for arbejdsulykker.
Med tiden er arbejdsmiljøbegrebet blevet udvidet til også at omfatte påvirkninger, der på længere sigt kan give helbredsskader.

Den biopsykosociale model

I de senere år har man udvidet forståelsen af risikofaktorer i den såkaldte biopsykosociale model. Her ser man på samspillet mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer, der gensidigt kan påvirke og forstærke hinanden i stedet for at se på risikofaktorerne isoleret.

Det vil sige, at et konkret problem, fx en medarbejder, der er i risiko for at få eller allerede har ondt i ryggen, vil skulle løses ved at der sættes ind på flere fronter samtidigt, både biologisk, psykologisk og socialt.

Læs mere om den biopsykosociale model på kampagnesitet jobogkrop.dk

 

Forskning og undersøgelser

Love og regler

Håndbøger

 • Fakta om arbejdsmiljø
  Få opdateret din viden og dermed dit arbejdsmiljøarbejde. Bogen indeholder alle de nye tiltag på arbejdsmiljøområdet.
 • Arbejdsmiljø i dansk byggeri
  Arbejdsmiljø i dansk byggeri er nyrevideret og udvidet og den henvender sig til alle der arbejder på bygge- og anlægsområdet.
 • MED-håndbogen
  MED-håndbogen er kommet i en ny udgave på baggrund af overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2011, der ændrede reglerne om både tillidsrepræsentante…
Flere eksempler >

Værktøjer

 
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Fakta om arbejdsmiljø 2014
Få opdateret din viden og dermed dit arbejdsmiljøarbejde. Bogen indeholder alle de nye tiltag på arbejdsmiljøområdet.
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Arbejdsmiljø i kommuner og regioner
Ny og revideret udgave med alle de seneste ændringer i arbejdsmiljøloven.
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Arbejdsmiljø i dansk byggeri
Arbejdsmiljø i dansk byggeri er nyrevideret og udvidet og den henvender sig til alle der arbejder på bygge- og anlægsområdet.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral