Hvad er arbejdsmiljø? Hvad er arbejdsmiljø?
 

Overvågning af arbejdsmiljøet

 
Arbejdstilsynet følger løbende op på arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet har løbende fulgt op på regeringens plan for arbejdsmiljøet frem mod 2010. Det har blandt andet resulteret en række rapporter om udviklingen i arbejdsmiljøet og i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

I rapporterne kan man blandt andet se, hvordan det går med målene på de fire områder, der var prioriteret frem til 2010, nemlig det psykiske arbejdsmiljø, arbejdsulykker, støj og muskel-skeletbesvær.

Se overvågningsrapporter på Arbejdstilsynets hjemmeside

Sidst opdateret d. 20. august 2015
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Fakta om arbejdsmiljø 2014
Få opdateret din viden og dermed dit arbejdsmiljøarbejde. Bogen indeholder alle de nye tiltag på arbejdsmiljøområdet.
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Arbejdsmiljø i kommuner og regioner
Ny og revideret udgave med alle de seneste ændringer i arbejdsmiljøloven.
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Arbejdsmiljø i dansk byggeri
Arbejdsmiljø i dansk byggeri er nyrevideret og udvidet og den henvender sig til alle der arbejder på bygge- og anlægsområdet.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral