Hvad er arbejdsmiljø? Hvad er arbejdsmiljø?
 

National arbejdsmiljøstrategi: 2020-planen

 
I den nationale arbejdsmiljøstrategi laver man en prioritering af den landsdækkende arbejdsmiljøindsats.

Den nationale arbejdsmiljøpolitik laves af Beskæftigelsesministeret, Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter gennem Arbejdsmiljørådet. Her bliver man enige om en række mål for arbejdsmiljøet. De prioriterede områder har for eksempel betydning for Arbejdstilsynets indsatsområder.

Arbejdsmiljø mod 2020

"Nye veje til et bedre arbejdsmiljø" er titlen på den strategi, der er lagt for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.

Hovedelementerne i strategien er risikobaseret tilsyn, bagatelgrænser og bedre dialog med virksomhederne. Derudover skal indsatsen overfor de virksomheder, der har størst problemer med arbejdsmiljøet nu målrettes i højere grad end tidligere.

Bagateller og mærkbare bøder

Bagatelgrænserne, som regeringen vil indføre, betyder, at mindre og ubetydelige arbejdsmiljøforseelser i fremtiden ikke vil medføre påbud fra Arbejdstilsynet.
 
Samtidig vil regeringen revidere og differentiere bødesystemet. Det skal ske på en måde, så virksomhederne kommer til at mærke konsekvenserne tydeligt, hvis de ikke overholder reglerne, uanset om der er tale om store eller små virksomheder.

Tre ambitiøse mål

Regeringen har med den nye strategi opstillet tre arbejdsmiljømål. De betyder, at der i 2020 skal være:

  • 25 procent færre arbejdsulykker 
  • 20 procent færre psykisk overbelastede 
  • 20 færre med overbelastninger af muskler og skelet (herunder ondt i ryggen)

Se strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

Det faglige grundlag

Det faglige grundlag for regeringens strategi er rapporten Fremtidens Arbejdsmiljø 2020 som Arbejdstilsynet har lavet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadestyrelsen.

Rapporten kortlægger blandt andet:

  • De væsentligste arbejdsmiljø-problemer i dagens Danmark
  • Hvordan arbejdsmarkedet kommer til at se ud frem mod år 2020
  • Viden om virkemidlernes effekt i relation til fremtidige arbejdsmiljøproblemer
Sidst opdateret d. 22. august 2014
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Fakta om arbejdsmiljø 2014
Få opdateret din viden og dermed dit arbejdsmiljøarbejde. Bogen indeholder alle de nye tiltag på arbejdsmiljøområdet.
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Arbejdsmiljø i kommuner og regioner
Ny og revideret udgave med alle de seneste ændringer i arbejdsmiljøloven.
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Arbejdsmiljø i dansk byggeri
Arbejdsmiljø i dansk byggeri er nyrevideret og udvidet og den henvender sig til alle der arbejder på bygge- og anlægsområdet.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral