Ultralydsscanning af et foster Gravide og ammende
 

Gravide og ammende

I de fleste job kan gravide fortsætte med at gå på arbejde frem til graviditetsorloven - hvis der er styr på arbejdsmiljøet.

Det er vigtigt, at den gravide så tidligt som muligt fortæller sin ledelse, at hun er gravid. Ledelsen har nemlig ansvaret for, at den gravide har et sikkert og sundt arbejdsmiljø under graviditeten. 

Arbejdspladsvurdering

Når en arbejdsgiver er blevet oplyst om, at en medarbejder er gravid, skal arbejdspladsvurderingen indeholde en vurdering af, om den gravide er udsat for påvirkninger, der kan være til fare for graviditeten. Er der en risiko for skadelige påvirkninger, skal der yderligere foretages en konkret vurdering af den gravides arbejdsplads. 

Foranstaltninger

Det indebærer, at der skal træffes foranstaltninger som fx

 • Tekniske foranstaltninger (ændret indretning af arbejdsstedet)
 • Ændringer i arbejdets planlægning og tilrettelæggelse
 • Overførsel af den gravide eller ammende til andre opgaver (omplacering)
 • Beslutning om, at den gravide eller ammende ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde.

Aftal forholdene

Lad den gravide eller ammende få indflydelse på foranstaltningerne. Ofte er det den mindst attraktive løsning for den gravide eller ammende ikke at kunne gå på arbejde. Ganske vist er der ikke sundhedsskadelige påvirkninger, men til gengæld kan den gravide miste tilknytningen til arbejdspladsen.   

Gravides sygefravær

Gravide havde i perioden 2005-2007 i gennemsnit 48 dages sygefravær. Det skaber dog ikke de store konflikter på arbejdspladsen, viser en undersøgelse fra SFI. 

Hvad må den gravide ikke arbejde med?

Der findes en lang række påvirkninger, der kan udgøre en fare for graviditeten. Arbejdstilsynets vejledning om gravides og ammendes arbejdsmiljø (At-vejledning A.1.8) indeholder en oversigt over nogle af de forhold, som den gravide ikke bør arbejde under.  

Hvis arbejdspladsvurderingen viser, at der er andre påvirkninger i virksomheden, der kan udgøre en fare for graviditeten eller amningen, skal arbejdsgiveren også vurdere, om den gravide eller ammende er udsat for disse.

 

Forskning
 • Gravid og hvad så?
  13. marts 2013
  Kan udsættelse for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet medføre skader på det kommende barn? Her gives et bud på, hvordan spørgmålet kan håndteres. De sam…
 • Gravides sygefravær
  28. januar 2011
  Rapporten undersøger, om der i gravides arbejdsliv, privatliv og graviditetens forløb er forhold, som kan forklare stigningen i sygefraværet under gra…
Flere forskningsrapporter >

Love og regler

Værktøjer

 
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral