Arbejdstider Arbejdstider
 

Arbejdstider

Hvor lang er arbejdstiden, hvordan er den placeret og hvor meget flyder arbejdet ind over privatlivet? Det er de vigtigste spørgsmål om arbejdstidens indflydelse på arbejdsmiljøet.

Stor betydning for helbred og sikkerhed
Arbejdstiden er en væsentlig faktor i et velfungerende arbejdsmiljø. Mængden af arbejdstimer og deres placering på døgnet har betydning for de ansattes helbred og for sikkerheden på arbejdspladsen. Moderne fleksibel arbejdstid udfordrer samtidig balancen mellem arbejde og fritid. 

Mænd arbejder i gennemsnit længere end kvinder

Danskere arbejder i gennemsnit 37 timer om ugen. For mænd er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 39,5 timer hvor den for kvinder er 35,2 timer.

Mænd står tilsvarende oftere til rådighed uden for normal arbejdstid og arbejder oftere over end kvinder gør.

Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Arbejdstidens længde og placering varierer meget fra jobtype til jobtype. Der er 14 timers forskel på den gennemsnitlige længste og korteste selvrapporterede ugentlige arbejdstid, viser den samme undersøgelse.

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Hvileperiode og fridøgn
Arbejdstiden skal som hovedregel tilrettelægges så de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Og inden for hver periode på 7 døgn skal der være et ugentligt fridøgn.
Der findes dog en række undtagelser fra disse regler, ligesom der kan være undtagelser i overenskomstaftaler.

Kilde: Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn

Unge under 18 år

Børn og unge under 18 år skal have tid til at hvile og passe deres skole. Derfor gælder der særlige regler for dem. Reglerne er forskellige afhængig af, om den unge går i skole eller ej.

Forskning
Forskningsbibliotek
Mere forskning >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >

Love og regler

Flere love og regler >

Værktøjer

Flere værktøjer >
 
 
Relaterede emner
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Natarbejde
Pjecen indeholder en oversigt over relevante risikofaktorer samt gode råd til virksomheder og medarbejdere.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral