Arbejdsskader Arbejdsskader
 

Anmeldelse af arbejdsskader

 
Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade. Men den skadelidte bør selv sikre sig, at arbejdsskaden er anmeldt, da man kan risikere at få afvist skaden og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgiverens forsikringsselskab ikke har modtaget anmeldelsen inden for 1 år.

Anmeldelse af arbejdsskader

I langt de fleste tilfælde skal den skadelidte ikke selv anmelde en arbejdsskade, da arbejdsgiver, læge eller tandlæge vil gøre det.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt.

Og lægen og tandlægen har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt.

Sådan sikrer man sig, at skaden er anmeldt

Hvis man har været ude for en ulykke eller har fået en erhvervssygdom, er det en god idé, at den skadelidte selv sikrer sig, at arbejdsskaden er anmeldt. Den skadelidte kan nemlig risikere at få afvist skaden og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgiverens forsikringsselskab ikke har modtaget anmeldelsen inden for 1 år.

  • Hvis det er en ulykke, kan den skadelidte ringe til arbejdsgiverens forsikringsselskab og sikre sig, at de har modtaget anmeldelsen
  • Hvis det er en erhvervssygdom, kan den skadelidte ringe til Arbejdsskadestyrelsen på tlf. 72 20 60 00 eller sende en mail til ask@ask.dk

Den videre proces

Når forsikringsselskabet eller lægen har anmeldt skaden til Arbejdsskadestyrelsen, vil den skadelidte senest 5 dage efter få et brev med besked om, at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen. Samtidig vil arbejdsgiverens forsikringsselskab ofte kontakte den skadelidte efter kort tid for at få flere oplysninger.

1-årig frist for anmeldelse

Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er et år efter, at skaden er sket.

For erhvervssygdomme er fristen et år efter, man finder ud af, at sygdommen skyldes arbejdet.

Hvis fristen på et år ikke overholdes, risikerer den skadelidte at miste retten til erstatning.

Hvis arbejdsgiveren ikke anmelder skaden 

Der kan opstå situationer, hvor den skadelidte selv eller andre er nødt til at anmelde en arbejdsskade. Det kan for eksempel være:

  • Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden
  • Hvis arbejdsgiveren ikke eksisterer længere  
  • Hvis arbejdsgiveren er gået konkurs

I disse tilfælde kan den skadelidte selv anmelde skaden ved at udfylde og indsende en anmeldeblanket.

Blanketten udfyldes på computeren, printes ud og sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Se blanketterne på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside

Hvis den skalidte er medlem af en fagforening, kan de hjælpe med at anmelde skaden digitalt.  

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en særlig rolle

Hvis der sker en ulykke, skal den bruges til at blive klogere på, så arbejdspladsen kan forebygge lignende ulykker.

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen.

Den skal: 

  • sørge for, at årsagerne til ulykker og tilløb til ulykker bliver undersøgt
  • sørge for at få gennemført foranstaltninger, der forhindrer lignende ulykker 
  • Én gang årligt skal arbejdsmiljøorganisationen udarbejde en samlet oversigt over ulykker i virksomheden

Kilde: Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, kapitel 3, § 17 

Yderligere info

Se de vigtigste trin i en arbejdsskadesag på Arbejdsskadestyelsens hjemmeside

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside

Se bekendtgørelsen om anmelde af ulykker på Retsinformation.dk

Gå til digital anmeldelse for arbejdsgivere (EASY)

Gå til digital anmeldelse for tandlæger og læger (EASY)

Sidst opdateret d. 24. august 2015
 
Håndbog
Sikkerhed ved arbejde 2013
Håndbogen giver det totale overblik over arbejdsmiljøloven og øvrige bestemmelser på sikkerhedsområdet. Med bogen følger et online abonnement, der løbende opdateres og som kan tilgås fra din pc, tablet eller mobil.
 
Oftest stillede spørgsmål om arbejdsskader
spm
På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan du se en oversigt over de oftest stillede spørgsmål om arbejdsskader.
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral