Arbejdsskader Arbejdsskader
 

Arbejdsskader

Arbejdsskader er sygdomme eller ulykker, der opstår på grund af arbejdet.

Når man taler om arbejdsskader skelner man mellem:

  • Erhvervsbetingede sygdomme: Skyldes forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker helbredet i en skadelig retning. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere ellere længere tid. For eksempel hvis man får nedsat hørelse efter arbejde i larmende omgivelser.

  • Arbejdsulykker: En fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en uventet hændelse, eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis man får skåret en finger af i en maskine.

Arbejdsskader kan give erstatning

For at få erstatning eller andre ydelser skal skaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, der skal anerkende den som en arbejdsskade.

Her skal flere betingelser være opfyldt. De to vigtigste er:

  • Skaden skal være sket ved arbejde for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark. 

  • Skaden skal være sket på grund af arbejdet - eller de forhold som arbejdet foregår under.

Arbejdsskadestyrelsen afgør sagen

Arbejdsskadestyrelsen træffer en samlet afgørelse, om skaden kan anerkendes som arbejdsskade og hvilken erstatning, man i givet fald vil få.

Hvis en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, kan man i et vist omfang få dækket udgifter til behandling og/eller genoptræning, medicin og hjælpemidler.

Forskning
Flere forskningsrapporter >

Love og regler

Flere eksempler >

Værktøjer

Flere værktøjer >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >
 
 
Håndbog
Sikkerhed ved arbejde 2013
Håndbogen giver det totale overblik over arbejdsmiljøloven og øvrige bestemmelser på sikkerhedsområdet. Med bogen følger et online abonnement, der løbende opdateres og som kan tilgås fra din pc, tablet eller mobil.
 
Oftest stillede spørgsmål om arbejdsskader
spm
På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan du se en oversigt over de oftest stillede spørgsmål om arbejdsskader.
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral