APV Arbejdspladsvurdering
 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle arbejdspladser skal have en arbejdspladsvurdering (APV). Det er et vigtigt redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet og arbejde systematisk med det.

Sætter arbejdsmiljøindsatsen i system
Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt omdrejningspunkt for arbejdsmiljøindsatsen. APV’en kan bruges til at sætte arbejdsmiljøindsatsen i system: Kortlægge det samlede arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats og lægge en plan for, hvordan man vil forbedre arbejdsmiljøet.

Det er også her, at alle får mulighed for at give deres vurdering af arbejdsmiljøet og til at gå i dialog med hinanden, bl.a. om de løsninger, der skal til for at forbedre det.

Formålet med arbejdspladsvurderinger er at sikre, at arbejdspladsen arbejder systematisk og løbende med at forebygge/løse problemer i arbejdsmiljøet - med det formål at forebygge alle former for arbejdsskader. 

Hvad kan APV’en bruges til?
Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). Formålet er at hjælpe virksomheden til at finde ud af:

  • Om der er problemer med arbejdsmiljøet
  • Hvor eventuelle problemer er
  • Hvordan virksomheden løser problemerne
  • Hvem, der har ansvar for, at de bliver løst
  • Hvornår der skal følges op

APV i fem trin
En APV skal indeholde følgende fem elementer, som også udgør faserne i APV-arbejdet:

  1. Udpegning og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 
  2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte arbejdsmiljøproblemer. 
  3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær for at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet. 
  4. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan til at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 
  5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Kilde: Vejledning om arbejdspladsvurdering, Arbejdstilsynet.

Trivselsmålinger på offentlige arbejdspladser

Offentlige arbejdspladser er desuden forpligtet til mindst hvert tredje år at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Det er en del af aftalen om trivsel og sundhed, som blev indgået ved overenskomst-handlingerne 2008.
 
Læs mere om Stress, trivsel og overenskomsterneLæs mere om:

Forskning
Flere forskningsrapporter >

Love og regler

Værktøjer

Vaerktojskasse Flere værktøjer >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >
 
 
Relaterede emner
 
APV i dialog
Se web-tv
Fødevarestyrelsens kontrolafdeling i Rødovre valgte at gennemføre APV'en som samtale. Det gjorde en forskel.
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Arbejdspladsvurdering
Her finder du materialer, med gode råd og ideer til, hvordan I kan lave en god APV.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral