Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøsystemet
 

Arbejdstilsynet

 
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdstilsynet har til formål at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det gør de ved at føre tilsyn med arbejdspladserne.

Overtrædes reglerne, kan Arbejdstilsynet give forskellige slags påbud om at rette fejlene.

Læs mere om de forskellige tilsyn her

Arbejdstilsynet udarbejder også bekendtgørelser og vejledninger. 

Arbejdstilsynets hjemmeside

Sidst opdateret d. 21. august 2014
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral