Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøsystemet
 

Arbejdsmiljøklagenævnet

 
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over Arbejdstilsynets afgørelser i konkrete sager på arbejdsmiljølovens område.

Arbejdsmiljøklagenævnet er en uafhængig myndighed

Arbejdsmiljøklagenævnet er en uafhængig myndighed, der træffer afgørelser i konkrete klagesager uden at være bundet af politiske, økonomiske eller andre hensyn.

Nævnet hører administrativt under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, men er uafhængig af ministeriet i de konkrete afgørelser. Nævnets uafhængighed sikres blandt andet ved, at der medvirker beskikkede medlemmer ved afgørelse af sagerne.

Klager over Arbejdstilsynets afgørelser

Nævnet behandler klager over afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet efter arbejdsmiljølovgivningen og lov om røgfri miljøer. Desuden behandler nævnet forvaltningsretlige spørgsmål, der knytter sig hertil.

Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside

 

Sidst opdateret d. 10. september 2014
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral