Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøsystemet
 

Arbejdsmiljørådet

 
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

Rådet følger kontinuerligt udviklingen inden for arbejdsmiljø og rådgiver løbende beskæftigelsesministeren. På den måde deltager Rådet aktivt i at tilrettelægge og gennemføre den samlede arbejdsmiljøindsats. 

Rådet drøfter på eget initiativ

Udover at rådgive ministeren drøfter Arbejdsmiljørådet også på eget initiativ spørgsmål, som Rådet finder af betydning for arbejdsmiljøet. Herefter udtaler Rådet sig til beskæftigelsesministeren.

I Rådet, der er en del af det samlede danske arbejdsmiljøsystem, sidder repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer fra både det private og offentlige arbejdsmarked. 

Arbejdsmiljørådets hjemmeside

Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet

 

Sidst opdateret d. 21. august 2014
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral