Unges forudsætninger

Der er stor forskel på unge 18 - 24-årige, deres erfaringer og deres livssituation. Det betyder at unge kan varetage forskellige former for arbejde, som indebærer forskellige former for risici.

To unge i et køkken. Foto Michael Sunne EsbensenUnge ser meget forskelligt på sig selv afhængig af deres uddannelse og placering på arbejdspladsen. Foto Michael Sunne Esbensen. 

Faglærte unge

Arbejder fuld tid i faglært arbejde og kan have ledelsesansvar. Kan allerede have været på arbejdspladsen i mange år samt have mange års erfaring med den type arbejde. Vil ofte identificere sig med deres fag/arbejdsplads eller kolleger. 

Denne gruppe af unge er ofte der hvor de har eller er i gang med at etablere familie og hjem og betragter sjældent sig selv som ’ung’ i arbejdsrelateret sammenhæng.

Elever/lærling

Er ansat som elev eller lærling på arbejdspladsen. De er i gang med en ungdomsuddannelse, hvor de er ved at kvalificere sig til det fag, de arbejder med på arbejdspladsen. 

Det er derfor vigtigt arbejdsopgaver eleven eller lærlingen bliver sat til skal derfor være kvalificerende i forhold deres uddannelse. Elever/lærlinge arbejder fuld tid afbrudt af korte eller længere perioder på deres uddannelsessted. 

De vil ofte identificere sig med deres fag, arbejdsplads og kolleger og har selv vagt faget og arbejdet til. De unge elever/lærlinge kan have mange års erfaringer som ufaglært i faget og vil sjældent betragte sig selv som ’ung’ i en arbejdssammenhæng, men som elev/lærling på arbejdspladsen. 

Sabbatår ungarbejdere

Unge der tager et sabbatår fra studiet og arbejder fuld tid. Ofte er hensigten at tjene penge til en rejse eller for at have tid til at afklare hvad de skal uddanne sig til.  

De kan ofte have været ansat deltid på arbejdspladsen og kan derfor have flere års erfaring med arbejdet. Denne gruppe af unge har en relativ kort  tidshorisont selvom de kan have et stort ansvar  og varetage selvstændigt arbejde.

De vil ofte betragte sig selv som unge på arbejdspladsen. 

Studerende i arbejde

Unge der arbejder deltid mens de er i gang med en ungdomsuddannelse, mellemlang- eller lang videregående uddannelse, der ikke har en forbindelse til arbejdet.  

Det er sjældent studierelevant og dermed ikke direkte kvalificerende arbejde. Denne gruppe af unge arbejder ofte uden for normal arbejdstid i weekender og i helligdage samt i fleksible jobs, der kan tilpasses deres uddannelse.  

Arbejdet er præget af ofte at være rutinearbejde og de unge arbejder ofte på tidspunkter, hvor de er alene eller sammen med andre unge på arbejdspladsen. 

De vil ofte betragte sig selv som unge på arbejdspladsen.

Uddannelses drop-outs

Unge der arbejder fuld tid i ufaglærte jobs. De har typisk ikke haft succes med det formelle uddannelsessystem og er droppet ud af en eller flere ungdomsuddannelser. 

Denne gruppe består overvejende af unge mænd. De unge i denne gruppe kan potentielt arbejde i ufaglærte jobs  mange år frem, hvis de formår at beholde deres arbejde. De vil typisk få mere rutinearbejde og flere hårde fysiske arbejdsopgaver end de øvrige unge ansatte. 

Gruppen vil sjældent opfatte sig selv som unge i arbejdssammenhænge. 

Kilde: Exploring and expanding the category of 'Young workers' according to situated ways of doing risk and safety - a case study in retail industry, 2013 

 

Unge og nyansattes forskellighed
Det har stor betydning at ind tænke at unge og nyansatte er forskellige, hvis arbejdspladsen skal forebygge risiko blandt dem. 

I stedet for kun at fokusere på alder kan man skelne i gruppen af unge ved at anvende kategorierne: faglærte, elever og lærlinge, ungarbejdere på sabbatår, studerende i arbejde samt personer med et afbrudt uddannelsesforløb. 

Kilde: Task Force om unge og nyansatte 

Sidst opdateret d. 13. jul 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere