Unge og nyansatte
i arbejdsmiljøstrategien mod 2020

Arbejdsmiljøet for unge og nyansatte er en del af Regeringens arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020.

Ung mekaniker

Foto: iStock 

Strategien indeholder 19 konkrete initiativer. Initiativ nr. 12 har fokus på unge og nyansatte. 

Det betyder:

  • At Arbejdstilsynet, som en del af deres indsats over for de nyansatte i forhold til arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, fremover skal have større fokus på arbejdsgiverens forpligtelse til at sørge for at oplære og instruere nyansatte uanset alder.
  • Arbejdstilsynet vil også sætte fokus på, at arbejdsgiveren fører tilsyn med, at nyansatte udfører arbejdet forsvarligt. Initiativet indebærer dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne med udgangspunkt i gode eksempler. Arbejdstilsynet vil fortsat give påbud til virksomheder, som ikke overholder reglerne. 
  • Arbejdstilsynet vil gennemføre målrettede kommunikationsinitiativer om arbejdsmiljø over for de unge. Kommunikationen skal møde de unge, hvor de er, og foregå via målgruppens foretrukne medier, og bygge på erfaringer fra Videncenter for Arbejdsmiljø. 
  • Såvel Arbejdstilsynet som Arbejdsmiljørådet har iværksat initiativer for at forbedre børn og unges arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet har fx etableret et samarbejde med Undervisningsministeriet om at synliggøre arbejdsmiljøet for eleverne gennem undervisningen.
  • Arbejdstilsynet vil fortsat i samarbejde med arbejdsmarkedets parter sætte særlig fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med børn og unges ferie- og fritidsjob. Arbejdstilsynet vil i øvrigt koordinere sin indsats med Arbejdsmiljørådet med henblik på, at den gensidige orientering kan medvirke til at forbedre den samlede indsats. 
  • Arbejdstilsynet vil ligeledes koordinere sin indsats med Arbejdsmiljørådet i forhold til indsatsen over for nyansatte med henblik på bl.a. at nedbringe antallet af arbejdsulykker.
     
Arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020  

Task Force om unge og nyansatte

På baggrund af arbejdsmiljøstrategien fokus på unge og nyansatte, er der blevet nedsat en Task Force. Formålet med Task Forcen er:

"At få skabt et overblik over igangværende initiativer, forskningsresultater og statistik og på baggrund heraf få formuleret fælles budskaber til brug for aktørernes fremadrettede råd og anbefalinger".

Det er Arbejdsmiljørådet, branchearbejdsmiljørådene, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø, Undervisningsministeriet og Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, der står bag Task Forcen.

En del af Task Forcens arbejde har blandt andet været et videnskabeligt baseret notat, udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der belyser den eksisterende primært danske forskning på området.


Task Forcen om unge og nyansatte  

Læs mere om unge og nyansatte:

Regeringens arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 

Arbejdstilsynets indsats overfor unge og nyansatte 

Arbejdsmiljørådets indsats overfor unge og nyansatte 

Sidst opdateret d. 13. jul 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere