Instruktion og oplæring

Medarbejdere, som er nye på en arbejdsplads eller som får stillet nogle nye jobfunktioner, har behov for kvalificeret og effektiv instruktion, træning og løbende opfølgning. Dette gælder også ansatte i deltidsstillinger og korttidsansættelser.

Ung murer. Foto Michael Sunne EsbensenDet er en god ide at lave en tjekliste til instruktionsforløbet, når man ansætter en ung medarbejder. Foto: Michael Sunne Esbensen.

Ifølge Arbejdstilsynet anmeldes der på den første arbejdsdag lige så mange arbejdsulykker som i hver af de følgende fire uger, og bare inden for det første år sker langt de fleste ulykker.

Det er derfor ekstra vigtigt at have fokus på den nyansattes sikkerhed fra første arbejdsdag. 

Sådan sikrer I en god start

Giv unge og nyansatte medarbejdere en god start ved at opfylde følgende:
  1. Tjekliste: Lav en tjekliste til instruktionsforløbet, så man sikrer, at alle forhold af betydning for den unges arbejde bliver gennemgået. 
  2. Oplæring: Sørg for, at den unge bliver instrueret og oplært grundigt, inden arbejdet påbegyndes.  
  3. Opfølgning: Sørg for, at der løbende bliver fulgt op på instruktionen og oplæringen.
  4. Tilsyn: Sørg for, at der jævnligt føres tilsyn med, at medarbejderne udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 
  5. Sæt tid af: Husk at afsætte den fornødne tid til oplæringen, instruktionen og tilsynet 
  6. Spørgsmål:  Den nye medarbejder skal løbende have mulighed for at stille spørgsmål, hvis han eller hun er i tvivl om noget.

Ansatte kan også senere have brug for oplæring og instruktion fx i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nyt arbejdsudstyr eller en ny teknologi i virksomheden.

Eksempler på tjeklister

 

Risici i arbejdet for unge og nyansatte
Når man skal forebygge arbejdsskader hos unge og nyansatte, er det afgørende at se på risikoen i de opgaver de varetager, og hvad deres arbejdsvilkår er. 

Her er det også vigtigt at se på, hvilken branche de unge arbejder i i forhold til at identificere, hvilke risici, det vil være nyttigt at fokusere på.

Kilde: Task Force om unge og nyansatte

Sidst opdateret d. 13. jul 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere