Find vej til mere viden

Der findes flere gode pjecer og hjemmesider, der omhandler unge og nyansattes arbejdsmiljø. Se et udvalg af dem her. 

Unge i metro
Foto: Büro Jantzen

Hjemmesider og materialer om unge og nyansatte (alle faggrupper):

www.ungmedjob.dk 
Dette site støtter og inspirerer undervisere, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i undervisningen. Sitet indeholder over 150 materialer, der kan bruges i undervisningen.

Ijob.dk (Beskæftigelsesministeriet) 
Website er målrettet unge, der søger fritids- og studiejob eller elev- og praktikpladser. På websitet er der guides til jobsøgning i form af videoer, og websitet har en tilhørende APP til smartphones, hvor de unge nemt kan søge og få tilsendt ledige job via deres mobiltelefoner. 

Kampen om kompetencerne (Finansrådet, Danmarks Erhvervsforskningsakademi og Copenhagen Business School) 
Rapporten indeholder viden og inspirationsværktøjer til, hvordan de finansielle virksomheder kan arbejde konkret med rekruttering, fastholdelse, motivation og udvikling af medarbejdere. 

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelserne  
Inspiration til hvordan man kan integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser. 


--------------------------------------------------------------------------------

Branchespecifikke materialer og hjemmesider om unge og nyansatte:

  • BFA Byggeri og Anlæg 
  • BFA Handel, Finans og Kontor
  • BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord 
  • BFA Industri
  • BFA Velfærd og Offentlig administration 
--------------------------------------------------------------------------------

BFA Byggeri og Anlæg

Byggesikkerhed.dk
Film, udfordringer og materiale til undervisning om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Sig fra - sig stop
Vejledningen omhandler de rettigheder, pligter og ansvar, der gælder for de enkelte på bygge- og anlægsarbejdspladser, hvis ledelsen eller ansatte er ved at forsømme sikkerheden.

De 10 små håndværkere - hvor fa'en blev de af?
Tegneserie om at passe på sig selv med elværktøjer mv.

Erling the Lærling
Facebookside til unge lærlinge i bygge- og anlægsbranchen om arbejdsmiljø.

 
--------------------------------------------------------------------------------

BFA Handel, Finans og Kontor

APV tjekliste for unge der er undervisningspligtige 
Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der er udarbejdet ud fra de krav, der er til unges arbejdsmiljøforhold. Tjeklisten omfatter alle unge under 18 år der er undervisningspligtige. 

APV tjekliste for unge der ikke er undervisningspligtige
Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der er udarbejdet ud fra de krav, der er til unges arbejdsmiljøforhold. Tjeklisten omfatter alle unge under 18 år der ikke er undervisningspligtige.

Tjekliste til instruktion af unge 
Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der er udarbejdet ud fra de krav, der er til unges arbejdsmiljøforhold. 

Fakta om instruktion og oplæring 
Kort information om regler og krav ud fra BAR Handels eksisterende vejledninger. Målgruppen er arbejdsgivere/AMO og medarbejdere.

Instruktion og oplæring 
Vejledning med gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet samt en række værktøjer til brug herfor. Målgruppen er arbejdsgiver og AMO.

"Hvor nemt ka' det være?" 
Interaktivt træningsprogram om unges arbejdsmiljø. Lær om hvordan unge kan passe på sig selv, når de løfter, kører med kundevogne og palleløftere, fylder varer op og arbejder i udgangskassen. 

Sikker i butikken 
En arbejdsmiljøguide, der giver gode råd og vejledning til unge med fritidsjob i detailhandlen. 

www.hvordandubedst.dk 
Fif og gode råd til hvordan arbejdet i butikken bliver mere effektivt og sikkert. Sitet indeholder 22 instruktionsfilm og 22 instruktionsark. Målgruppen er AMO og arbejdsgivere. 


--------------------------------------------------------------------------------

BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord

Bevar mig vel  
Et interaktivt og dialogskabende værktøj, hvor nye medarbejdere i jordbruget og fødevareindustrien på en enkel og motiverende måde lærer, hvordan de undgår arbejdsskader. 

Børn og unges arbejde i jordbruget
Vejledningen fra BAR Jord til Bord gennemgår tilladte eller forbudte arbejdsopgaver og arbejds- og hviletid for børn og unge, herunder erhvervspraktikanter og for børn og unge i familielandbrug. Desuden gennemgås reglerne for unges traktorkørsel og arbejde med stoffer og materialer. 

Gode råd til unge nyansatte og lærlinge 
I denne pjece kan man finde en række gode råd til, hvordan man som ny medarbejder får grundlagt nogle gode arbejdsvaner og forebygger skader. 

Elevtrivsel - vejledning om god oplæring i gastronom og tjenerfaget 
Dette hæfte henvender sig til elevansvarlige inden for gastronom og tjenerfaget. Der skal øget fokus på elevtrivsel, så flere vælger at uddanne sig inden for branchen – og bliver glade for det. 

Vejledning om unge under 18 år i hotel og restaurationsbranchen
Vejledningen beskriver de særlige regler, der gælder for unges arbejde i hotel- og restaurationsbranchen, herunder de særlige arbejdstidsregler og reglerne vedrørende arbejdets udførelse. 

Fremtiden er i dine hænder - Undgå håndeksem som frisørelev
Pjece med gode råd og viden om hvordan man som frisør undgår problemer med håndeksem. 

Gode råd til ledere og virksomheder 
Pjece om hvad lederen kan gøre for at sikre, at de unge medarbejdere får en sikker jobstart. 

Følg rytmen 
Undervisningsmateriale udviklet til brug ved instruktion og oplæring på arbejdspladsen. 

Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte  
Pjecen indeholder introduktion til arbejdsgiveren om nyansatte, en tjekliste til arbejdsgiveren og en folder til den nyansatte. 

Gode råd om ansættelse af elever 
Pjecen gennemgår på en kort og overskuelig måde de særlige regler og ansættelsesvilkår, som en arbejdsgiver skal være opmærksom på, når virksomheden skal ansætte en elev. Målgruppen er AMO, arbejdsgivere og undervisere. 

Til nyansatte indenfor brand og redningsområdet 
Kort vejledning/tjekliste om arbejdsgivers ansvar for introduktion af nyansatte - særligt med fokus på sikkerhed på arbejdspladsen.


--------------------------------------------------------------------------------

BFA Industri 

Vejledning om unge i industrien  
I vejledningen kan man finde regler og gode råd til, hvordan man introducerer unge og nyansatte til arbejdet inden for industriens område. 

Børn og unge i træ- og møbelindustrien
Denne vejledning beskriver, hvordan børn og unge bør introduceres til arbejdet i træ- og møbelindustrien, samt hvilke arbejdsopgaver de må påtage sig - og ligeledes hvilket arbejde de ikke må udføre! 

Tips til tryg og sikker jobstart 
Pjece der beskriver, hvordan arbejdspladserne giver de unge en tryg og sikker jobstart, samt hvordan de undgår ulykker. 

Instruktion, oplæring og tilsyn 
Vejledning om introduktion, oplæring og tilsyn af nye medarbejdere samt medarbejdere i nye job/opgaver.

Introduktion til støberibranchen. Instruktion af nye medarbejdere 
Instruktions- og introduktionsguide til ledere ved ansættelse af nye medarbejdere. 

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn 
Vejledning med gode råd og værktøjer til brug når medarbejdere skal introduceres, instrueres og oplæres i virksomheden.


--------------------------------------------------------------------------------

BFA Velfærd og Offentlig administration

Få en bedre start på dit arbejdsliv
De første måneder i et job er afgørende for, hvordan man falder til på arbejdspladsen og med de nye kolleger. Som nyuddannet er den gode start endnu mere afgørende, fordi overgangen mellem studie og arbejde kan opleves særligt udfordrende.

Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 
Vejledning til de unge social- og sundhedsassistenter om arbejdsmiljø og regler under praktik og arbejde. 

Pas på dig selv - ellers knækker du - nyansatte i sundhedssektoren 
Information om forflytning til nyansatte i sundhedssektoren - de vigtigste regler inden for forflytningsteknik.

Vold på skoleskemaet 
Materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne der skal give undervisere og praktikvejledere en/ -koordinatorer en nem adgang til at introducere studerende og elever for voldsproblemer på arbejdspladsen samt hvordan vold og trusler kan forebygges. 


Åbner i nyt vindue

Sidst opdateret d. 13. nov 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere