Fakta om unge og nyansattes abejdsmiljø

Unge er i større risiko for at komme ud for en arbejdsulykke end gennemsnittet, viser undersøgelser.

Unge mellem 18 og 24 år har større risiko for at komme ud for en arbejdsulykke ifølge undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

15,1 procent af de unge mænd mellem mellem 18 og 24 år angiver at have været udsat for en arbejdsulykke, der har ført til mere end en dags fravær inden for de sidste 12 måneder. Gennemsnittet for alle mænd er 8,5 procent. 
9 procent af de unge kvinder mellem 18 og 24 år angiver at have været udsat for en arbejdsulykke mod 5,9 procent blandt alle kvinder. 

Det skyldes blandt andet forskelle i jobs og dermed udsættelse for risikofaktorer som for eksempel fysiske belastninger som tunge løft og dårlige arbejdsstillinger.

For eksempel rapporterer unge mellem 18-24 år om flere skub og træk i arbejdstiden, mere arbejde med ryggen vredet eller foroverbøjet og mindre tid med siddende arbejde end personer over 30 år.

Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred 2016, NFA.

Unge er forskellige

Det er vigtigt at se på unge som en differentieret gruppe, som har forskellige formål med det at gå på arbejde.  Mange unge skifter for eksempel fra uddannelse til arbejde eller arbejder mens de tager en uddannelse. Det betyder at flere skifter mellem typer af arbejdsopgaver og jobtyper.  På den måde kan unge på samme alder have meget forskellige forudsætninger og forventninger til arbejdet og risiko i arbejdet. 

Kilde: Unge arbetstagares arbetsmiljö i de nordiska länderna, 2013

Nyansattes arbejdsmiljø

Nyansattes arbejdsmiljø ligner på mange måder de unges, men der er dog vigtige forskelle. Blandt andet giver en kortere anciennitet en øget risiko for at komme ud for en arbejdsulykke. 

For eksempel har den nyansattes situation før ansættelsen stor betydning i forhold til om den nyansatte kommer fra et job i samme branche, et job i en anden branche eller fra en periode som arbejdsløs.

Kilde: Notat: Unge og nyansattes arbejdsmiljø, november 2016

 

Sidst opdateret d. 22. sep 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere