Ældre rammes af smerter og sygdom

Mere end hver 10. ældre arbejdstager er ramt af arbejdsrelateret sygdom, og næsten halvdelen af alle kvindelige seniorer oplever daglige eller ugentlige smerter.

Ældre kvindelig medarbejderDet er især i nakke og skuldre, at de ældre arbejdstagere har smerter. Til gengæld har de færre symptomer på depression, angst og stress end de yngre. Foto: Colourbox

Seniorer på arbejdsmarkedet i alderen 55 til 64 år bliver i høj grad ramt af arbejdsrelateret sygdom. Det viser tal fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred (AH), der er baseret på svar fra cirka 35.000 personer i den beskæftigede del af den danske befolkning. 

Det er især kvinder, der rammes af arbejdsrelateret sygdom: 

  • I 2016 melder 15,1 procent af de adspurgte kvinder og 11,5 procent af mændene i alderen 55 til 64 år, at de har en arbejdsrelateret sygdom. 
 
Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016

Resultaterne for Arbejdsmiljø 2016 er baseret på en stikprøve af den beskæftigede del af befolkningen i Danmark. Svarene i undersøgelsen kommer fra knap 35.000 beskæftigede mellem 18 og 64 år.  

Smerter dagligt og ugentligt

Undersøgelsen viser, at en større andel af seniorerne oplever smerter dagligt og ugentligt. Næsten hver anden kvindelig senior på arbejdsmarkedet svarer, at hun oplever smerter dagligt eller ugentligt. 

  • I 2016 svarer 47,7 procentaf de adspurgte kvinder, at de oplever smerter dagligt eller ugentligt, mens 38,7 procent af mændene svarer det samme.
    I brancherne ’privat service’ og ’social og sundhed’ svarer 51 procent, at de oplever smerter dagligt eller ugentligt. I bygge-anlægs-branchen oplever 50 procent smerter dagligt eller ugentligt.

Smerter kan begrænse arbejdet

Nogle seniorer har så store smerter en eller flere gange om måneden, at de har oplevet at være en del eller meget begrænset i at arbejde. 

  • I 2016 er der 6,9 procent kvinder og 6,7 procent mænd, der er meget begrænset i at arbejde pga. smerter. 

Det er især branchen privatservice, der ligger i toppen af statistikken, hvor ældre ansatte er begrænset i at arbejde af smerter. Her melder 38 procent af de adspurgte ældre arbejdstagere, at de mindst en gang om måneden er begrænset i at arbejde pga. smerter. Dernæst er det brancherne ’social og sundhed’ og ’landbrug og fødevarer’, hvor henholdsvis 34 procent og 32 procent svarer, at de er begrænset i at arbejde pga. smerter. 

Hent belastningsindekset fra undersøgelsen (pdf)

Smerter rammer især nakke, skuldre og knæ

Det er især i nakke og skuldre, at de ældre arbejdstagere har smerter. Hele 65,3 procent svarer, at de mindst en gang i løbet af de seneste tre måneder har haft smerter i nakke og skuldre. 

Men knæene rammes også. Her svarer 46,2 procent af seniorerne, at de har haft ondt mindst en gang i løbet af tre måneder. 

Ældre oplever at have et godt mentalt helbred

Ældre arbejdstagere har det bedre mentalt end yngre aldersgrupper, når man kigger på, hvordan de svarer på spørgsmål om deres mentale helbred. 

Samtidig melder ældre arbejdstagere også færre symptomer på depression, angst og stress end yngre arbejdstagere. 

Oprettet d. 19. sep 2017