Sådan foregår NFA’s inspiration- og dialogforløb

Et team af forskere og facilitatorer fra NFA vil via forskningsbaseret viden og struktureret dialog inspirere de regionale arbejdspladser til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.

I samarbejde med arbejdspladsen vil NFA planlægge et kort og fokuseret forløb med vægt på inspiration og dialog, som kan støtte ledelse og medarbejdere i at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Forløbet målrettes den enkelte arbejdsplads og tager afsæt i forskningsbaseret viden, strukturerede dialogprocesser og klare mål.

Inspiration- og dialogforløbet foregår i fire faser. Forløbet er dog fleksibelt og tilpasses den enkelte arbejdsplads. Bl.a. kan de sidste to faser til- eller fravælges alt efter arbejdspladsens ønske.

Det forberedende møde

På mødet planlægger en facilitator fra NFA i samarbejde med repræsentanter for henholdsvis leder- og medarbejdergruppen forløbet. På mødet bliver spørgsmål om formål, mål, rammer og ressourcer afklaret. Mødet tager cirka 1-2 timer og foregår via telefon eller Skype.

Halv- eller heldagsseminar for hele arbejdspladsen
Seminaret bliver afholdt af en forsker og en facilitator i fællesskab.

Oplægsholderne vil præsentere deltagerne for forskningsbaseret viden med udgangspunkt i drøftelserne på det forberedende møde. Undervejs vil der være involverende spørgsmål, dialogøvelser og evt. gruppeopgaver. Et halvdagsseminar tager cirka tre timer. Et heldagsseminar tager cirka seks timer og kan vælges, hvis man ønsker at have mere tid eller at have fokus på to temaer.

Aktivitetsfasen

Arbejdspladsen afprøver eventuelle tiltag, som blev besluttet på seminaret. For at få ny inspiration kan man midtvejs i aktivitetsfasen holde et møde via telefon eller Skype med facilitatoren fra NFA.

Det fremadrettede opsamlingsmøde

Forløbet afrundes med et møde, hvor facilitatoren fra NFA og repræsentanter fra arbejdspladsen drøfter forløbet: Hvad er resultaterne, hvilke udfordringer har der været, hvad har arbejdspladsen lært, og hvordan kan arbejdspladsen arbejde videre med udfordringerne?

Oprettet d. 20. apr 2017