Om inspiration- og dialogforløbet

Frem til marts 2018 kan regionale arbejdspladser derfor få ekspertrådgivning og inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

 

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2015 enige om at sætte mere fokus på psykisk arbejdsmiljø.

Frem til marts 2018 kan regionale arbejdspladser derfor få ekspertrådgivning og inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø inden for temaerne: Organisatoriske forandringer, faglige forandringer samt vold og trusler.

Hovedudvalgene i de enkelte regioner bestemmer, om de vil lave en overordnet strategisk indsats med fokus på et eller flere temaer, eller om arbejdspladserne i regionen frit kan få inspiration inden for alle tre temaer. Det kan altså være forskelligt, hvilken indsats man kan få alt efter, hvilken region man tilhører.

Ekspertrådgivning og inspiration kan fås fire steder fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Alectia, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

NFA tilbyder forskningsformidling med inspiration og dialog
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker, formidler og uddanner for at bidrage til udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

Det psykiske arbejdsmiljø er et kerneområde på NFA, og forskningscenteret har mange års erfaring med at formidle forskning til offentlige arbejdspladser. Fra 2009 til 2015 afholdt rejseholdet i Videncenter for Arbejdsmiljø – som er en del af NFA - 278 temamøder for mere end 13.000 deltagere på regionale arbejdspladser. Ligeledes holder forskerne fra NFA ofte oplæg til gå-hjem-møder og andre formidlingsmøder.

Oprettet d. 20. apr 2017