Muligheder for forskningsfagligt tema

Arbejdspladsen kan vælge, om inspiration- og dialogforløbet skal fokusere på faglige forandringer, organisatoriske forandringer eller vold og trusler.

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer kan eksempelvis være omstruktureringer eller sammenlægninger, som involverer hele arbejdspladsen eller afdelinger, og som er mere omfattende end almindelige dag-til-dag forandringer.

Forandringerne kan være positive for ledere og medarbejdere, men kan også sætte arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø under pres. Derfor er det vigtigt, at forandringerne bliver gennemført på en god og involverende måde.

Forløbet kan bl.a. have fokus på god kommunikation, involvering og støtte. God kommunikation er vigtig for at reducere den usikkerhed, der kan være hos medarbejderne ved forandringer. Ligeledes er det vigtigt at involvere medarbejderne - både for at udnytte deres viden om lokale forhold på arbejdspladsen, og også for at sørge for, at de får ejerskab til forandringen. Social støtte og støtte til kompetenceudvikling kan være vigtigt på alle niveauer på arbejdspladsen. En tematisk drøftelse af forandringer kan også indeholde emner som ”positive faktorer i arbejdslivet”, ”arbejdstid”, ”social kapital” og ”stress”.

Faglige forandringer
Faglige forandringer kan eksempelvis være ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet som følge af nye behandlingsformer eller nye pakkeforløb. Det kan også være ændringer i arbejdsfordelingen mellem faggrupper og i arbejdstiden som følge af organisatoriske forandringer eller indførelse af nye teknologier.

Forløbet kan bl.a. have fokus på involvering af forskellige personalegrupper, ledelse, relationer, samarbejde, kommunikation eller arbejdstid. Temaet faglige forandringer kan ligesom temaet organisatoriske forandringer også indeholde emner som ”positive faktorer i arbejdslivet”, ”social kapital” og ”stress”.

Vold og trusler
Vold og trusler er et arbejdsmiljøproblem på mange offentlige arbejdspladser, som kan få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred.

Forløbet vil have fokus på identifikation af vold og trusler for at skabe en fælles forståelse for, hvad vold og trusler er på den konkrete arbejdsplads. Ligeledes vil der være fokus på forebyggelse, bl.a. er det vigtigt at fokusere på sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen samt på medarbejdernes kompetencer. Fokus på arbejdspladsens håndtering af vold og trusler er vigtigt. Her er det bl.a. centralt, at medarbejdere og ledere støtter hinanden, og at alle kender deres opgaver - både før, under og efter en voldelig episode.

Oprettet d. 20. apr 2017