Overvågning af arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser overvåges løbende. Det sker blandt andet igennem Arbejdstilsynets årlige analyser, samt en række spørgeskemaundersøgelser foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Overvågningsrapporter fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet har løbende fulgt op på regeringens plan for arbejdsmiljøet frem mod 2010. Det har blandt andet resulteret en række rapporter om udviklingen i arbejdsmiljøet og i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

I rapporterne kan man blandt andet se, hvordan det går med målene på de fire områder, der var prioriteret frem til 2010, nemlig det psykiske arbejdsmiljø, arbejdsulykker, støj og muskel-skeletbesvær.


Se rapporterne på Arbejdstilsynets hjemmeside 

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-20

Fra 2012 og frem til 2020 vil forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hvert andet år stille de samme spørgsmål til beskæftigede personer i Danmark. Det sker med spørgeskemaet 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark'. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

I marts 2016 blev spørgeskemaet sendt til ca. 50.000 beskæftigede lønmodtagere, og knapt 35.000 valgte at svare.

 

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2012-20

Fra 2012 og frem til 2020 vil forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hvert andet år stille de samme spørgsmål til virksomheder i Danmark om deres arbejdsmiljøindsats. Det sker med spørgeskemaet 'Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats'. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

 

Sidst opdateret d. 22. aug 2017