Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø – også kaldet det psykiske arbejdsmiljø - omfatter nogle af de forhold på arbejdspladsen, der hænger sammen med vores trivsel.   

En definition på psykosocialt arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø er fx forholdet til chefen, kollegaer, kunder og klienter eller andre, man skal samarbejde med. Det kan også være forhold omkring arbejdets organisering, fx balancen mellem ressourcer og krav eller mellem indsats og belønning.  Alle disse faktorer påvirker vores trivsel på arbejdspladsen.

 

Hvad betyder psykosocial?

En fælles, anerkendt definition af psykosocialt arbejdsmiljø findes ikke, men når man taler om det psykosociale arbejdsmiljø (og ikke om ”kun” det psykiske arbejdsmiljø) understreger man, at det psykosociale arbejdsmiljø omfatter forholdet mellem de psykologiske tilstande hos den enkelte medarbejder, sociale relationer på arbejdet og sociale strukturer i samfundet.  

Sådan kan du måle det psykosociale arbejdsmiljø på jobbet

Hvis man som virksomhed eller arbejdsmiljøkonsulent vil måle på det psykosociale arbejdsmiljø kan man gøre ved hjælp af et spørgeskema, som er udviklet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til dette formål.

Det psykosociale arbejdsmiljø kan påvirke din trivsel

En lang række psykosociale forhold på arbejdet kan hænge sammen med dit arbejdsmiljø og føre til bedre eller dårligere trivsel eller måske stress.

 

De psykosociale forhold kan inddeles i seks kategorier:

 1. Krav på arbejdet drejer sig fx de arbejdsmængder, man skal løse og hvor hurtigt og om man får uventede opgaver. Det drejer sig om krav om at skulle forholde sig til andre menneskers følelser fx hos børn, gamle eller syge og krav om at skulle skjule sine egne følelser. 

 2. Arbejdets organisering og indhold drejer sig fx om at have indflydelse på sit arbejde, om man har mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt, om der er variation og mening i arbejdet og om man kan involvere sig. Området dækker også arbejdsmiljøpåvirkningen fra væsentlige forandringer på arbejdspladsen eller i organiseringen af arbejdet. 

  Læs mere om forandringer
 3. Sociale relationer og ledelse drejer sig fx om forudsigelighed, dvs. om man på forhånd får at vide hvilke opgaver, man skal løse. Og det drejer sig om belønning i forhold til ens indsats, klarhed om rollefordeling, ledelseskvalitet og om social støtte fra kolleger og ledere samt om det sociale fællesskab.  
 4. Medarbejderens forhold til arbejdet drejer sig fx sikkerhed i jobbet eller om man oplever, at man er i risiko for at miste sit job, om man er tilfreds med jobbet og om man kan få balancen mellem arbejde og privatliv til at hænge sammen. Her kan fleksible arbejdstider spille en rolle. 

  Læs mere om arbejdstider
 5. Værdier på arbejdet drejer sig om tillid og troværdighed mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse, om retfærdighed og respekt samt rummelighed og socialt ansvar. 

 6. Krænkende adfærd drejer sig om sexchikane, trusler om vold, fysisk vold, mobning, drillerier, skænderier og konflikter samt sladder og bagtalelse.  

  Læs mere om mobning


  Læs mere om vold

Positive faktorer i arbejdet

Generelt har forskere og fagpersoner indenfor arbejdsmiljøområdet i mange år fokuseret på at fjerne eller forebygge de faktorer i arbejdet, som kan have en negativ betydning for medarbejdernes helbred og trivsel. Det kan fx være ved at forebygge rolleuklarhed, jobusikkerhed og mobning.

Indenfor de seneste ti til femten år er forskerne også begyndt at tale om de forhold på arbejdspladsen, der øger vores glæde ved arbejdet - såkaldte positive faktorer. Det kan være alt det, der understøtter medarbejderens trivsel, læring og personlige udvikling.

 

Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred

Forskning om det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for medarbejdernes helbred og trivsel er et forholdsvist nyt emne, som først fik opmærksomhed i 1980’erne. Forskerne arbejder blandt andet på at dokumentere om der er en sammenhæng mellem et belastet psykosocialt arbejdsmiljø og mentale helbredsproblemer, som fx depression. Og de forsøger også at finde ud af om et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø kan forhøje risikoen for alvorlige fysiske sygdomme som fx iskæmisk hjertesygdom, slagtilfælde og diabetes.

Det er nogle af de sygdomme, som giver det største tab af gode leveår i Danmark.

Oprettet d. 4. jan 2016