Det fysiske arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø er det, vi kan se, høre lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Det fysiske arbejdsmiljø er indretningen af arbejdspladsen, når det gælder støj, lys, vibrationer, farlige stoffer som kemikalier eller nanopartikler samt maskiner, udstyr og tekniske installationer.

Det fysiske arbejdsmiljø kan være påvirket af vejr og vind eller særlige krav til temperaturer, ventilation eller beskyttelse mod stråling.

Det fysiske arbejdsmiljø kan stille krav til medarbejdernes beklædning eller brug af personlige værnemidler som sikkerhedshjelm eller åndedrætsværn. Det er afgørende, at den fysiske arbejdsplads er indrettet, så den passer til det arbejde, der skal udføres.

En forkert indrettet arbejdsplads kan give smerter i muskler og led eller medføre nedslidning.

Vores viden om den optimale indretning af arbejdspladser udvikler sig hele tiden, og kan betyde, at en arbejdsplads indretning ikke længere er tidssvarende. Eksempelvis er der de senere år kommet betydelig fokus på betydningen af at have adgang til naturligt dagslys, der både kan have betydning for søvn og den generelle livskvalitet.

Opgavetypen kan også ændres, hvilket igen kan få indflydelse på indretningen af arbejdspladsen, der måske skal justeres til den nye situation.

Kravet i loven er, at virksomhederne teknologisk skal være på højde med den seneste udvikling, så også de svageste medarbejdere kan være beskyttet.

Udgangspunktet er, at det er arbejdet og arbejdspladsen, der skal tilpasses den enkelte og ikke omvendt.

Det fysiske arbejdsmiljø har betydning for fx smerter i muskler og led, indeklima, støj og indretning af kontor.

 

Oprettet d. 4. jan 2016

Fakta om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø i dansk byggeri