Det biologiske arbejdsmiljø

Det biologiske arbejdsmiljø knytter sig til påvirkninger fra organisk materiale, dyr, planter og produkter herfra. Det kan være svampesporer, der påvirker åndedrættet eller smitte fra bakterier eller vira.

Inden for en række fag er der store udfordringer med det biologiske arbejdsmiljø. Det drejer sig blandt andet om kloak- og affald, landbrug, laboratorier, slagterier, hospitaler, svømmehaller samt ventilation. 

Kilderne til det biologiske arbejdsmiljø er typisk affald, råd, bakterier, vira, mikroorganismer (herunder genmodificerede organismer, gmo) og svampesporer.

De skadelige følger af et biologisk arbejdsmiljø er diarre, kvalme, hovedpine, ledsmerter, allergi eller forgiftning.

Det biologiske materiale kan optages i kroppen gennem huden, gennem munden, eller når vi trækker vejret. 

Beskyt dig selv i et biologisk arbejdsmiljø:

  • Vask og desinficer hænder ofte og altid ved skift af arbejdssituation
  • Brug åndedrætsværn, handsker og andre værnemidler
  • Følg instruktionerne for sikker udførsel af arbejdet
  • Planlæg arbejdet så biologiske påvirkninger undgås eller reduceres

Kilde: Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet

 

Oprettet d. 4. jan 2016

Arbejdsmiljø i dansk byggeri

Fakta om arbejdsmiljø