Hvad er arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Med andre ord er det de relationer og vilkår, som gælder på arbejdspladsen. 

Arbejdsmiljø er også de initiativer eller strategier, der sættes i værk for at sikre en sund og sikker arbejdsdag samt forebyggende initiativer til at undgå arbejdsskader.

Arbejdsmiljø har de senere år fået betydelig opmærksomhed på de psykiske og sociale faktorer, der spiller ind i forbindelse med et godt arbejdsliv - også kaldet det psykosociale arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljøområdet er reguleret af Lov om arbejdsmiljø, der både dækker det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljøet kan deles op i: