Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har til opgave at fremme en arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

 

Dette sker bl.a. ved at sikre, at ledige får uddannelse og opkvalificering og støtte, så de bliver bragt tættere på ordinær beskæftigelse.

 

Styrelsen udvikler og administrere også ordninger, som understøtter, at der er plads på arbejdsmarkedet til personer med nedsat arbejdsevne, fx på grund af alder, handicap, nedslidning eller sygdom.

 

Styrelsens fire kerneopgaver er: 

  • Borger- og virksomhedsservice,

  • Implementering,

  • Styring og tilsyn,

  • Politikudvikling samt

  • Vidensgenerering og formidling.

Styrelsen består af 14 kontorer - inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer - samt Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

 

Styrelsen er ansvarlig for de regionale Workindenmark-centre (i København, Odense og Århus) samt specialfunktionen Job og Handicap.

 

Desuden hører virksomhedsnetværket Cabi og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) under styrelsen. 

Gå til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside