Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fondens overordnede mål er at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet. Fonden skal sikre et tættere samspil mellem forebyggelse og fastholdelse.

Fonden ligger under Beskæftigelsesministeriet, og fondens sekretariatsbetjening varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Gå til fondens hjemmeside

 

Forebyggelsespakker

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har igennem en årrække lavet forebyggelsespakker målrettet særlige nedslidningstruede brancher.

Det er ikke længere muligt at ansøge om penge til gennemførsel af en forebyggelsespakke, men man kan stadig downloade en masse nyttige materialer i form af guidelines og drejebøger til arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Forebyggelsespakkerne er flyttet fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside til arbejdsmiljoviden.dk

 

Gå til oversigten over forebyggelsespakker

 

 

 

Oprettet d. 20. apr 2016