Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er EU’s informationsagentur for arbejdsmiljø. Agenturet arbejder for at gøre de europæiske arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Deres arbejde bidrager til en række EU-strategier og programmer om arbejdsmiljø.

Centrale initiativer som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur står bag er bl.a. den store virksomhedsundersøgelse (ESENER), et online leksikon om arbejdsmiljø (OSHWiki) samt en række to-årige kampagner, som sætter fokus på arbejdsmiljø.

På Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs hjemmeside kan man søge viden om arbejdsmiljølovgivning i andre EU-lande.

Gå til EU-OSHA’s hjemmeside