Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø

De 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA) består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Branchefællesskaberne kortlægger branchernes arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem.

Branchefællesskaberne laver bl.a. information, temamøder, uddannelse og foreslår forskning.

Gå til oversigten over branchefællesskaberne