Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet er den øverste administrative myndighed på arbejdsmiljøområdet.

 

Ministeriet består af et departement, tre styrelser (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Arbejdsskadestyrelsen samt Arbejdstilsynet) og et forskningscenter (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø).

 

Departementet betjener ministeren og sørger for, at denne har det bedst mulige beslutningsgrundlag for politiske beslutninger. I samarbejde med styrelserne omsætter departementet regeringens politik til virkelighed.

Gå til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside