Arbejdstilsynet

 

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Det er arbejdsmiljøloven, der sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet sørger for, at virksomhederne varetager deres ansvar for sunde og sikre arbejdsforhold ved at føre tilsyn, udarbejde regler og informerer om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har ret til at komme ind på en virksomhed uden en retskendelse. Det vil sige, at virksomheden skal give den tilsynsførende adgang, uanset hvor ubelejligt det er for arbejdet.

Hvis virksomhederne ikke overholder arbejdsmiljøloven, kan Arbejdstilsynet reagere på forskellige måder. Fx kan virksomheden få et påbud med frist, et rådgivningspåbud, en administrativ bøde eller en politianmeldelse.

 

Gå til Arbejdstilsynets hjemmeside