Autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Arbejdstilsynet har givet en række arbejdsmiljørådgivere autorisation til at rådgive i arbejdsmiljøspørgsmål.

Virksomheder, der har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse og forebygge det aktuelle arbejdsmiljøproblem.

En rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet kan være autoriseret på et, flere eller alle fem af følgende områder: 

  • Det ergonomiske område,

  • Det biologiske område,

  • Det kemiske område,

  • Det fysiske område og

  • Det psykosociale område.

Gå til oversigten over autoriserede arbejdsmiljørådgivere