Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark.

En af rådets styrker er, at dets indsatser og aktiviteter er fælles initiativer, som både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne står bag og tager ansvar for. 

Rådet har til opgave at medvirke til at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark. For at løse sin opgave samarbejder rådet med en lang række aktører i det øvrige arbejdsmiljøsystem såsom Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø og myndigheder. 


På den måde deltager rådet aktivt i at samle, tilrettelægge og gennemføre arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. 


Gå til Arbejdsmiljørådets hjemmeside