Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en neutral myndighed, der afgør om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Det er også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der beslutter, hvor stor en eventuel erstatning skal være. 

Hvis man har en sag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, bliver man løbende holdt underrettet om, hvordan det går med sagen. 

For at få viden om skaden og situationen indhenter styrelsen information fra en række personer rundt om sagen, dvs. læger, forsikringsselskaber, kommuner og advokater. Informationerne bliver brugt til at vurdere om skaden opfylder de juridiske kriterier for, hvad der er en arbejdsskade. 

Hvis man får tilkendt en erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er det arbejdsgiverens forsikringsselskab, som skal betale erstatningen.

 

 

Gå til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside