På vej mod et sikrere arbejdsmiljø - 2020-planen

Strategien for arbejdsmiljøindsatsen på det danske arbejdsmarked er nedfældet i 2020-planen: 'Nye veje til et bedre arbejdsmiljø'.

2020-planen er en aftale der blev lavet mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i 2011.


Hovedelementerne i strategien er risikobaseret tilsyn, bagatelgrænser og bedre dialog med virksomhederne. Derudover skal indsatsen overfor de virksomheder, der har størst problemer med arbejdsmiljøet, nu målrettes i højere grad end tidligere.


Strategien har tre arbejdsmiljømål, som betyder, at der i 2020 skal være: 

  • 25 procent færre arbejdsulykker
  • 20 procent færre psykisk overbelastede
  • 20 færre med overbelastninger af muskler og skelet (herunder ondt i ryggen)

Oprettet d. 14. jan 2016