Forventningsafstemning

Ved at lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gensidigt interviewer hinanden får begge parter noget at vide om hinandens holdninger, oplevelser og tanker. Det er ofte bedre, end hvis man straks begynder at diskutere forskellige problemstillinger uden at kende hinandens baggrund for at foretrække forskellige fremgangsmåder.

I bogen "Fakta om Arbejdsmiljø 2015" er der et skema med eksempler på spørgsmål, som lederen og arbejdsmiljørepræsentanten kan stille til hinanden for at afstemme forventningerne til arbejdsmiljøarbejdet. 

Interviewspørgsmål til afdækning af forventninger

  • Hvor vigtigt er arbejdsmiljøet for dig?

  • Hvad har indtil nu været det bedste i arbejdsmiljøarbejdet?

  • Hvad er det mindst tilfredsstillende i arbejdsmiljøarbejdet?

  • Hvad synes du om de holdninger, som lederne i arbejdsområdet har til arbejdsmiljøet?

  • Hvad synes du om de holdninger, som medarbejderne i arbejdsområdet har til arbejdsmiljøet?

  • Hvilke forventninger har du til vores samarbejde om arbejdsmiljøet?

  • Hvilke mål og resultater bør vi opnå?

  • Hvad mener du, du primært skal koncentrere dig om?

  • Hvad giver dig størst tilfredshed i arbejdsmiljøarbejdet?

Kilde: Fakta om Arbejdsmiljø 2015

Regler for interviewet

Den ene part tager udgangspunkt i spørgsmålene og stiller dem til den anden part. Spørgeren lytter og stiller uddybende spørgsmål for eksempel ved at bede om konkrete eksempler.

Hvis nogle af spørgsmålene ikke er aktuelle for den konkrete situation, kan de springes over. Hvis der er spørgsmål, som I synes mangler kan I selv supplere. Se evt. den fulde liste i "Fakta om arbejdsmiljø 2015" side 158.

Når den ene har interviewet den anden, så byttes rollerne om.

Det er vigtigt, at det er et interview og ikke en diskussion mellem de to parter, så sørg for at give den, der bliver interviewet, taletid.

Oprettet d. 5. jan 2016