Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten skal varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen og skal sikre, at aftaler og overenskomster bliver overholdt.

Tillidsrepræsentanten skal desuden gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde gode arbejdsforhold på arbejdspladsen.

"Jeg er valgt af de fagligt organiserede medlemmer til at varetage deres overenskomstmæssige interesser. Men jeg deltager også i den del af arbejdsmiljøarbejdet, der handler om personalepolitikker/aftaler for eksempel om sygefravær, stress, sundhed og trivsel på jobbet"

Hvis du vil vide mere:

Der findes mange forskellige materialer, som beskriver tillidsrepræsentantens rolle. Du kan finde flere informationer på dit fagforbunds hjemmeside.

Se en oversigt over de forskellige materialer 

Oprettet d. 5. jan 2016