Medarbejderen

Medarbejderen skal samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet og hjælpe med, at arbejdsforholdene er forsvarlige inden for hans arbejdsområde. 

Hvis han opdager fejl og mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, skal han meddele det til arbejdsmiljøgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Medarbejderne skal have mulighed for at kunne komme regelmæssigt i kontakt med deres arbejdsmiljøorganisation.

"Jeg har et medansvar for, at arbejdsmiljøforholdene inden for mit arbejdsområde er i orden og bør gøre opmærksom på forhold, der ikke er i orden"

Hvis du vil vide mere:


Læs mere om medarbejdernes rolle i Arbejdstilsynets: "Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed"

Oprettet d. 5. jan 2016