Den tilsynsførende

Arbejdstilsynets tilsynsførende fører tilsyn med virksomhederne og ser på virksomhedens konkrete forhold. 

Ved ankomsten henvender den tilsynsførende sig til arbejdsmiljøgruppen. 

Virksomheden har pligt til at give den tilsynsførende adgang og skal afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet.

Den tilsynsførende giver eventuelle mundtlige vejledninger eller påbud.

"Jeg tjekker, om virksomhederne overholder reglerne om arbejdsmiljø og hjælper dem med at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø"

Hvis du vil vide mere:

Du kan læse mere om tilsyn på Arbejdstilsynets hjemmeside

Oprettet d. 5. jan 2016