Arbejdslederen

Arbejdslederen kan godt selv deltage i det praktiske arbejde i virksomheden, men den væsentligste del af tiden skal gå med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde.

Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han leder.

Han skal også undersøge, om de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten.

"Jeg er udpeget af arbejdsgiveren til at føre tilsyn med det arbejde, som udføres i virksomheden. En meget stor del af mit arbejde går med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde”

Hvis du vil vide mere:


Læs mere om arbejdslederens rolle i Arbejdstilsynets: "Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed"

Oprettet d. 5. jan 2016