Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det gælder både i forhold til arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, brugen af tekniske hjælpemidler og ved anvendelse af stoffer og materialer.

"Jeg skal tage initiativ til, at der bliver oprettet en arbejdsmiljøorganisation og stille de nødvendige økonomiske midler til rådighed for sikkerheds- og sundhedsarbejdet."

Hvis du vil vide mere:


Læs mere om arbejdsgiverens rolle i Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed"

Oprettet d. 5. jan 2016