Guide til nyttig viden

Som ny arbejdsmiljørepræsentant er der mange ting, man skal sætte sig ind i. Her finder du nogle gode råd til, hvor du finder den nødvendige viden.

Når man står med et konkret arbejdsmiljøproblem på arbejdspladsen, skal man starte med at gøre sig klart, hvad problemet er, og hvad man har brug for at vide mere om.

 1. Brug dine kolleger og arbejdsmiljøorganisationen

  Start med at tale med dine kolleger og ledelsen på arbejdspladsen samt de andre i arbejdsmiljøorganisationen om, hvad I kan gøre, så I kan forsøge at løse problemerne i fællesskab.

  Se eksempel på en problemløsningsmodel
 2. Brug Videncenter for Arbejdsmiljø

  Portalen www.arbejdsmiljoviden.dk fungerer som én indgang til viden om arbejdsmiljø. Her finder den nyeste forskningsbaserede viden om arbejdsmiljø, værktøjer fra Branchearbejdsmiljørådene og arbejdsmarkedets parter, love og regler fra Arbejdstilsynet, god praksis fra danske virksomheder m.m. 

 3. Brug Arbejdstilsynet 
  Arbejdstilsynet er myndighed på området, og her kan du finde de gældende love og regler. Arbejdstilsynet har en callcenterfunktion, der besvarer spørgsmål fra virksomheder, ansatte og andre om regler og praksis på arbejdsmiljøområdet. 

  Gå til Arbejdstilsynets hjemmeside


  A
  rbejdstilsynets Callcenter har tlf. 70 12 12 88. Callcenteret har åbent mandag-torsdag fra kl. 8 til 15 og fredag fra kl. 8 til 14. 

 4. Brug dit branchefællesskab for arbejdsmiljø (BFA)
  Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning. Klik på Branchefællesskaber i topmenuen.

 5. Brug din fagforeningen

  Hvis du er medlem af en fagforening, kan du også søge rådgivning hos dem.

Oprettet d. 5. jan 2016