17 jan

BFA Bygge & Anlæg Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018

Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med underviserne om god arbejdsmiljøpraksis. Hver uddannelsesdag sætter fokus på områder, der erfaringsmæssigt stiller særlige krav til bygge- og anlægsvirksomheders planlægning.

Tidspunkt: 17. - 18. januar 2018
Sted: AMU Center Nordjylland, Sofievej 61, Aalborg
23 jan

Fysisk Arbejdsmiljø

Med udgangspunkt i din arbejdsplads får du på uddannelsen i fysisk arbejdsmiljø indsigt og viden til at håndtere hverdagens udfordringer og ideer til, hvordan opgaverne kan gribes an gennem faglig teori og en række cases.

Tidspunkt: 23. januar 2018, kl. 08:30 - 16:00
Sted: Randers
30 jan

Ajour med arbejdsmiljøet Hvidovre

 • Bliv skarp på jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Styrk det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Få inspiration til kompetenceudvikling

Tidspunkt: 30. januar 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Hvidovre
6 feb

BFA Bygge & Anlæg Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018

Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med underviserne om god arbejdsmiljøpraksis. Hver uddannelsesdag sætter fokus på områder, der erfaringsmæssigt stiller særlige krav til bygge- og anlægsvirksomheders planlægning.

Tidspunkt: 6. - 7. februar 2018
Sted: Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding
7 feb

Ajour med arbejdsmiljøet Kolding

 • Bliv skarp på jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Styrk det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Få inspiration til kompetenceudvikling

Tidspunkt: 7. februar 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Kolding
20 feb

Fysisk Arbejdsmiljø

Med udgangspunkt i din arbejdsplads får du på uddannelsen i fysisk arbejdsmiljø indsigt og viden til at håndtere hverdagens udfordringer og ideer til, hvordan opgaverne kan gribes an gennem faglig teori og en række cases.

Tidspunkt: 20. februar 2018, kl. 08:00 - 03:30
Sted: Søborg
20 feb

Risikovurdering - introduktionskursus - Odense

Lær at risikovurdere både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Du vil få en grundlæggende indføring i arbejdet med risikovurdering, hvor du bliver præsenteret for en risikovurderingsmodel, der kan bruges på hele arbejdsmiljøområdet fra ulykker til psykisk arbejdsmiljø.

Tidspunkt: 20. februar 2018, kl. 13:00 - 16:00
Sted: CRECEA A/S, Odense
27 feb

Risikovurdering - introduktionskursus - Aarhus

Lær at risikovurdere både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Du vil få en grundlæggende indføring i arbejdet med risikovurdering, hvor du bliver præsenteret for en risikovurderingsmodel, der kan bruges på hele arbejdsmiljøområdet fra ulykker til psykisk arbejdsmiljø.

Tidspunkt: 27. februar 2018, kl. 13:00 - 16:00
Sted: CRECEA A/S, Aarhus
13 mar

BFA Bygge & Anlæg Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018

Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med underviserne om god arbejdsmiljøpraksis. Hver uddannelsesdag sætter fokus på områder, der erfaringsmæssigt stiller særlige krav til bygge- og anlægsvirksomheders planlægning.

Tidspunkt: 13. - 14. marts 2018
Sted: Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 27, Sønderborg
13 mar

Pas på din krop og sikker adfærd

Mange vil i løbet af deres arbejdsliv opleve gener på kroppens muskler og led. Fokus på ergonomi og sikker adfærd i arbejdslivet kan nedsætte smerter, sygefravær og tabt arbejdsfortjeneste. Dette er til fordel for både de ansatte og arbejdspladsen.

Tidspunkt: 13. marts 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Tune Kursuscenter, 2670 Greve
14 mar

Fokus på sikkerheden - undgå ulykker

Det kræver en særlig indsats at knække kurven, hvis I har mange arbejdsulykker – og måske endnu flere kræfter at fastholde et lavt niveau. Men med de rette værktøjer og en systematisk indsats, er I godt på vej.

Tidspunkt: 14. marts 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: CfL, 2100 København Ø
15 mar

Ergonomi og adfærd

Selv om mange virksomheder og ledere helst ikke vil tale om sundheden, så betaler de indirekte via sygefravær og nedsat arbejdsevne i dagligdagen. Det er udgangspunkter for uddannelsen i ergonomi og adfærd. Formålet er at styrke din viden om ergonomi og give dig nogle gode værktøjer.

Tidspunkt: 15. marts 2018, kl. 08:00 - 15:30
Sted: Søborg
15 mar

Ergonomi og adfærd

Selv om mange virksomheder og ledere helst ikke vil tale om sundheden, så betaler de indirekte via sygefravær og nedsat arbejdsevne i dagligdagen. Det er udgangspunkter for uddannelsen i ergonomi og adfærd. Formålet er at styrke din viden om ergonomi og give dig nogle gode værktøjer.

Tidspunkt: 15. marts 2018, kl. 09:00 - 16:30
Sted: Randers
15 mar

Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler

På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen. For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk, og eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

Tidspunkt: 15. marts 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Nordsjællands Konference Center Allerød
15 mar

Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler - Horsens

På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen. For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk, og eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

Tidspunkt: 15. marts 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Hotel Danica, Horsens
11 apr

Ajour med arbejdsmiljøet Hvidovre

 • Bliv skarp på jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Styrk det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Få inspiration til kompetenceudvikling

Tidspunkt: 11. april 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Hvidovre
17 apr

BFA Bygge & Anlæg Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018

Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med underviserne om god arbejdsmiljøpraksis. Hver uddannelsesdag sætter fokus på områder, der erfaringsmæssigt stiller særlige krav til bygge- og anlægsvirksomheders planlægning.

Tidspunkt: 17. - 18. april 2018
Sted: Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, Århus V
18 apr

Arbejdspladsvurdering (APV) - der skaber udvikling - Aarhus

APV er krumtappen i et godt arbejdsmiljø – både det fysiske og psykiske

Kunsten er at finde den metode, der er bedst egnet til jeres virksomhed. Få praktisk inspiration til, hvordan I kan udarbejde en APV, der passer jer, og gør en forskel i jeres arbejdsmiljø.

Tidspunkt: 18. april 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Aarhus V.
18 apr

Få styr på arbejdsmiljøet - vær forberedt på besøg fra Arbejdstilsynet

I en travl hverdag er det en udfordring at få tid til at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system, men med effektive metoder og en plan, kan I sortere opgaverne og få dem gennemført. Få inspiration til, hvordan I kan opbygge effektive rutiner, så I har styr på arbejdsmiljøet, når der kommer tilsyn.

Tidspunkt: 18. april 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Aarhus V.
24 apr

BFA Bygge & Anlæg Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018

Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med underviserne om god arbejdsmiljøpraksis. Hver uddannelsesdag sætter fokus på områder, der erfaringsmæssigt stiller særlige krav til bygge- og anlægsvirksomheders planlægning.

Tidspunkt: 24. - 25. april 2018
Sted: Hotel Frederik II, Idagårdsvej 3, Slagelse
25 apr

Sikkert arbejde med kemi - herunder udendørs asbestarbejde

Kemiske stoffer og støv kan give eksem, allergi, irriterede luftveje, nedsat lungefunktion og i værste fald skader på eksempelvis hjernen, nervesystemet eller kræft.

Tidspunkt: 25. april 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Hotel Medio/Lillebælt, Snoghøj, Fredericia
2 maj

Update 18 - temadag om arbejdsmiljø Billund

Kom med når vi samler hele arbejdsmiljøorganisationen til en spændende dag om arbejdsmiljø. 

Blandt 16 workshops i fysisk og psykisk arbejdsmiljø vælger du, hvilke temaer der er relevante for dig. Vi søger for, at du går hjem med ny viden og konkrete værktøjer.

Tidspunkt: 2. maj 2018, kl. 08:30 - 16:00
Sted: Legoland Hotel & Conference, Aastvej, 7190 Billund
8 maj

Supplerende arbejdsmiljøkursus - arbejdsmiljø anno 2018

Dette supplerende arbejdsmiljøkursus er et brushupkursus på nogle af de centrale dele i arbejdsmiljøarbejdet: Fokusområder, ny lovgivning, sikkerhedskultur, trivsel og social kapital.

Tidspunkt: 8. maj 2018, kl. 10:00 - 16:30
Sted: Vartov, Farvergade 27 D, København
15 maj

BFA Bygge & Anlæg Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018

Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med underviserne om god arbejdsmiljøpraksis. Hver uddannelsesdag sætter fokus på områder, der erfaringsmæssigt stiller særlige krav til bygge- og anlægsvirksomheders planlægning.

Tidspunkt: 15. - 16. maj 2018
Sted: Scandic Glostrup, Roskildevej 550, Brøndby
22 maj

CE-mærkning Silkeborg

Alle maskiner fremstillet efter 1. januar 1995 skal være CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet overholder direktivernes krav til sundhed og sikkerhed.

Tidspunkt: 22. maj 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Langsøhus, Silkeborg
23 maj

Update 18 - temadag om arbejdsmiljø København

Kom med når vi samler hele arbejdsmiljøorganisationen til en spændende dag om arbejdsmiljø.

Blandt 16 workshops i fysisk og psykisk arbejdsmiljø vælger du, hvilke temaer der er relevante for dig. Vi søger for, at du går hjem med ny viden og konkrete værktøjer.

Tidspunkt: 23. maj 2018, kl. 08:30 - 16:00
Sted: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
24 maj

Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler - Ejby (Fyn)

På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen. For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk, og eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

Tidspunkt: 24. maj 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Fjelsted Skov Kro, Ejby (Fyn)
29 maj

Bliv ajourført på arbejdsmiljøet - Ringsted

Vil du opdateres på arbejdsmiljøområdet? Og vil du blive bedre til at forebygge ulykker - og passe på dig selv og dine kolleger?

Så er dette kursus det helt rette for dig.

Tidspunkt: 29. maj 2018, kl. 09:00 - 09:00
Sted: Scandic Hotel Ringsted
30 maj

Ajour med arbejdsmiljøet Aarhus

 • Bliv skarp på jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Styrk det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Få inspiration til kompetenceudvikling

Tidspunkt: 30. maj 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Aarhus V
6 jun

Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler - Herning

På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen. For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk, og eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

Tidspunkt: 6. juni 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Scandic Regina, Herning
13 jun

Arbejdspladsvurdering (APV) - der skaber udvikling - Glostrup

APV er krumtappen i et godt arbejdsmiljø – både det fysiske og psykiske

Kunsten er at finde den metode, der er bedst egnet til jeres virksomhed. Få praktisk inspiration til, hvordan I kan udarbejde en APV, der passer jer, og gør en forskel i jeres arbejdsmiljø.

Tidspunkt: 13. juni 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Glostrup Park Hotel
11 sep

BFA Bygge & Anlæg Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2018

Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med underviserne om god arbejdsmiljøpraksis. Hver uddannelsesdag sætter fokus på områder, der erfaringsmæssigt stiller særlige krav til bygge- og anlægsvirksomheders planlægning.

Tidspunkt: 11. - 12. september 2018
Sted: Green Solutions House, Strandvejen 79, 3700 Rønne
12 sep

Få styr på arbejdsmiljøet - vær forberedt på besøg fra Arbejdstilsynet

I en travl hverdag er det en udfordring at få tid til at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system, men med effektive metoder og en plan, kan I sortere opgaverne og få dem gennemført. Få inspiration til, hvordan I kan opbygge effektive rutiner, så I har styr på arbejdsmiljøet, når der kommer tilsyn.

Tidspunkt: 12. september 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Hvidovre
13 sep

Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler - Randers

På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen. For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk, og eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

Tidspunkt: 13. september 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Hotel Kronjylland, Randers
25 sep

Pas på din krop og sikker adfærd

Mange vil i løbet af deres arbejdsliv opleve gener på kroppens muskler og led. Fokus på ergonomi og sikker adfærd i arbejdslivet kan nedsætte smerter, sygefravær og tabt arbejdsfortjeneste. Dette er til fordel for både de ansatte og arbejdspladsen.

Tidspunkt: 25. september 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Hotel Medio/Lillebælt, Snoghøj, Fredericia
26 sep

Sikkert arbejde med kemi - herunder udendørs asbestarbejde

Kemiske stoffer og støv kan give eksem, allergi, irriterede luftveje, nedsat lungefunktion og i værste fald skader på eksempelvis hjernen, nervesystemet eller kræft.

Tidspunkt: 26. september 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Tune Kursuscenter, 2670 Greve
27 sep

Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler - Ringsted

På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen. For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk, og eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

Tidspunkt: 27. september 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Scandic Hotel Ringsted
24 okt

Arbejdspladsvurdering (APV) - der skaber udvikling - Aarhus

APV er krumtappen i et godt arbejdsmiljø – både det fysiske og psykiske

Kunsten er at finde den metode, der er bedst egnet til jeres virksomhed. Få praktisk inspiration til, hvordan I kan udarbejde en APV, der passer jer, og gør en forskel i jeres arbejdsmiljø.

Tidspunkt: 24. oktober 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Aarhus V.
24 okt

CE-mærkning Ringsted

Alle maskiner fremstillet efter 1. januar 1995 skal være CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet overholder direktivernes krav til sundhed og sikkerhed.

Tidspunkt: 24. oktober 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Ringsted
30 okt

Bliv ajourført på arbejdsmiljøet - Silkeborg

Vil du opdateres på arbejdsmiljøområdet? Og vil du blive bedre til at forebygge ulykker - og passe på dig selv og dine kolleger?

Så er dette kursus det helt rette for dig.

Tidspunkt: 30. oktober 2018, kl. 09:00 - 09:00
Sted: Langsøhus, Silkeborg
31 okt

Ajour med arbejdsmiljøet København

 • Bliv skarp på jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Styrk det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Få inspiration til kompetenceudvikling

Tidspunkt: 31. oktober 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: CfL, 2100 København Ø
1 nov

Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler - Esbjerg

På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen. For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk, og eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

Tidspunkt: 1. november 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Hotel Britannia, Esbjerg
7 nov

Arbejdspladsvurdering (APV) - der skaber udvikling - Glostrup

APV er krumtappen i et godt arbejdsmiljø – både det fysiske og psykiske

Kunsten er at finde den metode, der er bedst egnet til jeres virksomhed. Få praktisk inspiration til, hvordan I kan udarbejde en APV, der passer jer, og gør en forskel i jeres arbejdsmiljø.

Tidspunkt: 7. november 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Glostrup Park Hotel
14 nov

Ajour med arbejdsmiljøet Aarhus

 • Bliv skarp på jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Styrk det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Få inspiration til kompetenceudvikling

Tidspunkt: 14. november 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel Aarhus V
15 nov

Sagkyndig - lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler - Rødekro

På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen. For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk, og eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

Tidspunkt: 15. november 2018, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Compass Congress Center, Rødekro
21 nov

Fokus på sikkerheden - undgå ulykker

Det kræver en særlig indsats at knække kurven, hvis I har mange arbejdsulykker – og måske endnu flere kræfter at fastholde et lavt niveau. Men med de rette værktøjer og en systematisk indsats, er I godt på vej.

Tidspunkt: 21. november 2018, kl. 09:00 - 16:00
Sted: Scandic Hotel, Aarhus V.