Indhold i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

På den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse lærer deltagerne om de opgaver og krav, der stilles til dem som medlemmer af AMO. Deltagerne skal gennem uddannelsen få et bredt kendskab til arbejdsmiljøområdet, så undervisningen skal blandt andet tage følgende emner op: 

  • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan bruges i AMO.
  • AMOs opgaver og funktion i virksomheden, bl.a. at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse og rådgivning af arbejdsgiveren om integration af arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
  • De ledelses- og samarbejdsstrukturer, som AMO indgår og samarbejder i. 
  • AMOs samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører som for eksempel arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
  • AMOs planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.
  • AMOs opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. 
  • Metoder som AMO kan bruge til at forebygge arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, herunder betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer. Dette kan fx være gennemgange af arbejdsmiljøet eller brugen af tjekskemaer til at identificere arbejdsmiljøproblemer eller til at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV) eller handlemuligheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

Deltagerne skal også gennemføre en praktisk opgave i den virksomhed, hvor de er ansat. Opgaven skal koble kursets indhold sammen med den enkeltes arbejde i AMO. Tiden, der bruges til løsning af opgaven, ligger uden for de 22 timer, der er afsat til uddannelsen. 

Den enkelte deltager skal have egnet introduktion til og tilbagemelding på den praktiske opgave fra underviseren. Dette gælder også i de tilfælde, hvor uddannelsen gennemføres på tre sammenhængende dage, og opgaven derfor skal besvares før eller efter de 22 timers uddannelse.

Særligt for koordinatorer

For koordinatorer inden for bygge og anlæg gælder særlige regler. Her er den fælles uddannelse på i alt 37 timer fordelt på mindst fire dage. Den skal være gennemført inden for 15 uger af uddannelsens start.  

Eksempler fra forskellige virksomheder 

Viden og værktøjer 

 

Love og regler 

 

Oprettet d. 13. nov 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere