Uddannelse i arbejdsmiljø

 

Der er en række regler der gælder for uddannelse af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter i AMO: 

Der er krav om en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på tre dage, som alle skal have deltaget i indenfor 3 måneder efter, man er indtrådt i arbejdsmiljøorganisationen. 

Derudover skal arbejdsgiver sikre at nye arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes to dages supplerende uddannelse, senest 9 måneder efter den obligatoriske uddannelse. 

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for den årlige supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. 

Alle medlemmer af AMO har efter det første år ret til fortsat supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til 1½ dags varighed for hvert år de sidder i en arbejdsmiljøfunktion.

AMO skal desuden rådgive arbejdsgiveren om kompetenceudvikling.  

Arbejdsgivers tilbud om supplerende uddannelse til AMO’s medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.

Du kan læse mere om de forskellige regler i teksterne herunder:

Krav om obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Uddannelsen skal desuden medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker systematisk og inddrager både ledelse og ansatte.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Uddannelsen varer tre dage og skal tages hos en godkendt kursusudbyder.

Se uddannelseskataloget for 2018

Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 

Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke deres kompetencer. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Det kan for eksempel være i form af et kursus eller en intern temadag.

Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO supplerende arbejdsmiljøuddannelse, når de har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 

Arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse til AMO’s medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har ret til at gennemføre den supplerende uddannelse. Hvis det enkelte medlem af AMO tager imod tilbuddet, får vedkommende mulighed for at opdatere sine kompetencer løbende i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

De arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO, der har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage, skal have tilbud om og har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage i deres første funktionsår. Arbejdsgiveren har således pligt til at sikre dette tilbud.

Alle medlemmer af AMO har efter det første år ret til fortsat supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til 1½ dags varighed i hvert funktionsår i funktionsperioden.

Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at den supplerende uddannelse kan tages samlet inden for en valgperiode. Det betyder, at man fx kan vælge ikke at afholde supplerende uddannelse det ene år, men til gengæld afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste år. Arbejdsgiveren skal skriftligt over for Arbejdstilsynet kunne dokumentere, hvis der er indgået en sådan aftale.

Krav om kompetenceudviklingsplan

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for den årlige supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Det gælder både for de to dages supplerende uddannelse det første år, de er valgt eller udpeget, og for de 1½ dag i den efterfølgende periode, de er valgt eller udpeget. AMO skal rådgive arbejdsgiveren om kompetenceudviklingsplanen.

Planen kan enten være én samlet for medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen skal medvirke til at sikre løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO.
AMO skal bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende supplerende uddannelse i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet.

Læs mere om den årlige arbejdsmiljødrøftelse


Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. På hospitalsområdet kan det fx være relevant for et AMO-medlem at få et kursus i metoder for korrekt løfteteknik, mens et andet AMO-medlem måske kan have behov for supplerende uddannelse inden for konflikthåndtering. I andre tilfælde kan samme uddannelse give et fælles udgangspunkt i forbindelse med en større fælles indsats.

 

Eksempler på spørgsmål, der kan stilles:

  • Har medlemmernes af AMO de nødvendige kompetencer i forhold til de arbejdsmiljøopgaver, der skal løses? 

  • Og hvordan opnår AMO-medlemmerne de nødvendige/ønskede kompetencer?

     

Eksempler fra forskellige virksomheder 

Viden og værktøjer 

 

Love og regler 

Oprettet d. 13. nov 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere