Samarbejde om arbejdsmiljø

 

I alle virksomheder skal arbejdsmiljøarbejdet varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven – det vil sige sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. 

Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte, og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet. 

Samarbejdet skal skabe rammerne for både de daglige og de mere strategiske arbejdsmiljøopgaver.

Virksomheder med ti eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation

I alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (herefter AMO). AMO er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. 

Læs mere om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Ikke pligt om AMO i små virksomheder 

I virksomheder med højst ni ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en AMO. I det daglige forgår samarbejdet her ved løbende og direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Læs mere om reglerne for virksomheder med højst 9 ansatte

Krav om årlig drøftelse 

Alle virksomheder uanset størrelse skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års arbejde i AMO tages op. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står over for. Desuden skal AMO bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende supplerende uddannelse.

 

 

Eksempler fra forskellige virksomheder 

 

Viden og værktøjer

 

Love og regler 

Oprettet d. 13. nov 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere