Tænk arbejdsmiljø ind i alle aktiviteter

Tænk arbejdsmiljøet ind i alle jeres aktiviteter - både i planlægning af arbejdsopgaverne, den strategiske ledelse og den daglige drift. 


Under overskriften 'NettoCare' har discountkæden sat arbejdsmiljøet i system. Fx med en omfattende indsats på det psykiske område i forhold til vold, trusler og konflikthåndtering.

Strategiske og daglige arbejdsmiljøopgaver

Arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal tage sig af virksomhedens arbejdsmiljø og har både daglige og strategiske opgaver. Det betyder, at AMO både skal være med til at løse arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. En anden vigtig rolle for AMO er også at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

Når der i virksomheder tales om virksomhedens fremtid og daglige drift skal arbejdsmiljøet inddrages. Det kan fx være planlægning af serviceydelser, transport & logistik, projektering, administration, personaleudvikling og ikke mindst i beslutninger om økonomiske forhold. 

Eksempler på Arbejdsmiljøorganisationens strategiske opgaver 

 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse  og være med til at lave virksomhedens arbejdspladsvurdering. 
 • Holde sig orienteret om relevant lovgivning 
 • Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. 
 • Undersøge årsager til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader – og bruge den viden til at forebygge at de sker igen.
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne har den viden de skal bruge. 
 • Sørge for at nye medarbejdere får den oplæring og instruktion, der er behov for samt at følge på at det bliver fulgt bagefter. 
 • Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø bedst integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan om supplerende uddannelse.

 

Eksempler på Arbejdsmiljøorganisationens daglige opgaver

 • Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse af risici i arbejdet 
 • Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 
 • Kontrollere og opstille principper for, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. 
 • Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 
 • Påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. 
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. 
 • Fremlægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget. 

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed  

 

God praksis

”Vi forsøger at skabe en rød tråd fra den overordnede strategi ned til vores konkrete handleplaner. Vi forholder os altid til, om de indsatser vi laver, skaber effekter på arbejdsmiljøet. Ikke kun på den årlige drøftelse, men også på vores møder som vi holder hver 14. dag”. 

Gerda Jakobsen - arbejdsmiljørepræsentant i Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg kommune.

Gode spørgsmål I kan stille jer selv for at sikre at arbejdsmiljø tænkes ind i strategiske og daglige opgaver

 • Hvordan sikrer vi, at arbejdsmiljø tænkes ind virksomhedens øvrige beslutninger, politikker og strategier?
 • Hvordan sørger vi for, at et godt arbejdsmiljø bliver et fælles ansvar for alle ansatte?
 • Hvilke aktiviteter kan bedst understøtte de arbejdsmiljøudfordringer, vores virksomhed har?

  

Oprettet d. 30. aug 2017