Styrk samarbejdet i virksomheden

Et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere er det bedste udgangspunkt for et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt at skabe nogle gode rammer for samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Hvordan organiserer I samarbejdet om arbejdsmiljø?

 
Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Virksomheder med 10 eller flere ansatte
I alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). I AMO’en sidder arbejdsgiveren (eller dennes repræsentant), valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. 

AMO består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. I arbejdsmiljøudvalget sidder arbejdsgiveren som formand og arbejdsmiljøleder samt arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper. 

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver oprettet en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det vil sige, at arbejdsgiveren skal opfordre til, at arbejdsmiljørepræsentanter bliver valgt, og sørge for at arbejdsledere bliver udpeget.

Virksomheder med højst ni ansatte

I virksomheder med højst ni ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en AMO. Her foregår samarbejdet ved løbende og direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

 

 

Arbejdsgiver

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed udvikles. Det betyder indebærer blandt andet, at skulle sikre, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsgiveren  har pligt til at inddrage arbejdsledere og medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet, ligesom de har pligt til at deltage i samarbejdet. I virksomheder med over 10 ansatte foregår dette arbejde i arbejdsmiljøorganisationen.

Som arbejdsgiver skal man sørge for, at samarbejdet mellem arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg bliver koordineret, og at AMO har det nødvendige grundlag for at kunne løse sine opgaver.  Et sikkert og forebyggende arbejdsmiljø opnås kun, når alle har viljen til at samarbejde om det. 

   

 

 Planlægning af samarbejde

Alle virksomheder uanset størrelse skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal planlægges, og hvor det seneste års arbejde i arbejdsmiljøorganisationen drøftes. 

Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet og hvilke udfordringer arbejdspladsen står over for. 4 gode spørgsmål om samarbejde I kan stille jer selv, når I holder den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

  • Hvad skal I have fokus på det kommende år, når I samarbejder om sikkerhed og sundhed? Her kan I for eksempel se på, om I har et højt sygefravær, eller om der er nye arbejdsopgaver på vej.  Et godt tip er at bruge kortlægningen fra APV’en som inspiration til de emner, I vil fokusere på det kommende år.
  • Hvordan skal jeres samarbejde foregå, og hvilke samarbejdsformer og mødeintervaller skal I have? Her skal I drøfte, hvordan samarbejdet rent praktisk skal foregå, og hvordan I vil nå målet. 
  • Er de fastsatte mål for det foregående år nået? Har I fx året før sat et mål om et lavere sygefravær eller en halvering af antallet af arbejdsulykker, skal I vurdere, om målet er nået.
  • Hvilke mål skal sættes for det kommende års samarbejde? Her skal I sætte tal på jeres mål. Har I fx fokus på sygefravær, skal I sætte et tal på, hvor meget I ønsker at reducere det med.

    Bliv klogere på samarbejde om arbejdsmiljø og find værktøjer, love og regler samt eksempler fra virksomheder på amoinfo.dk

Oprettet d. 30. aug 2017